16. nov

Forskningsfrokost: Integrering og samfunnsdeltakelse – hva vet vi om hva som fungerer?

Når:

16. november 2021 09.00 - 10.30

Hvor:

Digitalt og på Kulturhuset i Oslo (Youngs gate 6)

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskere, politikere, departementene, alle som er interessert i temaet

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

Mandag 15. november 2021 kl. 12.00

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Velkommen til forskningsfrokost

Vi trenger mer kunnskap i innsatsen for å redusere utenforskap og sikre et inkluderende samfunns- og arbeidsliv. Vi inviterer til tre forskningsfrokoster for å rette søkelyset mot tre sentrale og høyaktuelle forskningsområder; kompetanse, integrering og omstilling.

Vi inviterer forskere og sentrale brukere av forskningen til å fortelle om nye forskningsresultater og utfordringene forskningen skal bidra til å møte.

Meld deg på for å delta, du kan delta enten fysisk eller digitalt. 

Om arrangementet

Innledere: Oddbjørn Raaum (Frischsenteret) og Hanne Cecilie Kavli (FAFO)

Gjennom integreringsløft og inkluderingsdugnader skal utenforskap bekjempes og ulikheter reduseres. Innvandrere skal i større grad delta i arbeids- og samfunnslivet. Men hva vet vi om hva som fungerer?

Integreringspolitikken og tiltak må understøttes av forskning om blant annet hva som stimulerer til deltakelse blant ulike innvandrergrupper i norsk samfunns- og arbeidsliv. I høstens andre frokostseminar møter vi forskere som studerer hvordan nettopp tiltak, som introduksjonsprogrammet, og relevant lovverk fungerer i møte med integreringsutfordringene. Fra Frischsenteret kommer Oddbjørn Raaum, professor i økonomi, og fra FAFO stiller Hanne Cecilie Kavli, sosiolog og forskningssjef med innvandring og integrering som spesialområde.

Flere forskningsfrokoster

Kontaktperson

Siri H. Hollekim Haaland

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner