16. nov

Forskningsfrokost: Integrering og yrkesdeltakelse - hvordan fungerer tiltakene?

Når:

16. november 2021 09.00 - 10.30

Hvor:

Digitalt og Digitalt og på Kulturhuset i Oslo (Youngs gate 6)

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskere, politikere, departementene, alle som er interessert i temaet

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

Mandag 15. november 2021 kl. 12.00

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
Meld deg på

Velkommen til forskningsfrokost

Vi trenger mer kunnskap i innsatsen for å redusere utenforskap og sikre et inkluderende samfunns- og arbeidsliv. Vi inviterer til tre forskningsfrokoster for å rette søkelyset mot tre sentrale og høyaktuelle forskningsområder; kompetanse, integrering og omstilling.

Vi inviterer forskere og sentrale brukere av forskningen til å fortelle om nye forskningsresultater og utfordringene forskningen skal bidra til å møte.

Meld deg på for å delta, du kan delta enten fysisk eller digitalt. 

Om arrangementet

Til høstens andre forskningsfrokost kommer Oddbjørn Raaum, samfunnsøkonom og seniorforsker ved Frischsenteret, Hanne Cecilie Kavli, sosiolog og forskningssjef ved Fafo, og Ellen Bruun Torvik, fagkoordinator for integrering i Viken fylkeskommune.   

Gjennom integreringsløft og inkluderingsdugnader skal utenforskap bekjempes og ulikheter reduseres. Innvandrere skal i større grad delta i arbeids- og samfunnslivet. Men hva vet vi om tiltakene som benyttes i integreringsinnsatsen og hvordan fungerer de faktisk sammenlignet med sin tiltenkte hensikt? 

Flere forskningsfrokoster

Foredragsholdere

Oddbjørn Raaum

Samfunnsøkonom og seniorforskerFrischsenteret

Oddbjørn Raaum har et bredt interessefelt innen samfunnsøkonomisk forskning, som inkluderer ulikhet, arbeidsmarkedspolitikk, migrasjon og innvandrere på arbeidsmarkedet. Han har nylig avsluttet et forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet hvor han blant annet har evaluert ulike effekter av integreringspolitikken. I sitt innlegg vil Raaum peke på hvilke effekter og konsekvenser vi ser av dagens innvandrings- og integreringspolitikk, illustrert med data for flyktningstipendet og effekter av underholdskrav ved familieinnvandring. 

Hanne Cecilie Kavli

Sosiolog og forskningssjefFafo

Hanne Cecilie Kavli har innvandring og integrering som spesialområde og har arbeidet med en rekke temaer knyttet til velferds- og integreringspolitikk. I sitt innlegg vil Kavli ta utgangspunkt i den nye integreringsloven (Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid) og med denne som utgangspunkt belyse utfordringene vi i dag har i arbeidsinkluderingen av nyankomne flyktninger og innvandrere.  

Ellen Bruun Torvik

Fagkoordinator for integreringViken fylkeskommune

Fylkeskommunene overtok integreringsoppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), som et ledd i regionreformen. Som fagkoordinator for integrering i Viken fylkeskommune vil Bruun Torvik gi et innblikk i fylkeskommunenes nye rolle og behov på integreringsfeltet. 

Kontaktperson

Siri H. Hollekim Haaland

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. august 2022, 11.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.