24. jun

Innspillsmøte om Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på hydrogen og ammoniakk

Når:

24. juni 2021 kl 09.00 - 11.00

Hvor:

Digitalt

Arrangementstype:

Møte

Passer for:

Alle som jobber med eller er interessert i forskning innenfor hydrogen

Påmeldingsfrist:

22. juni 2021

Meld deg på

Om arrangementet

Regjeringen har foreslått at det skal etableres et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) på hydrogen og ammoniakk, og nå ønsker vi innspill til utlysningen og vurdering av søknader. 

Senteret skal arbeide med hydrogenproduksjon fra naturgass og ved elektrolyse og med anvendelse av hydrogen og ammoniakk til energi-, mobilitets- og industriformål.

Forskningsrådet planlegger å utlyse midler til FME-et høsten 2021, med sikte på oppstart andre halvår 2022. Vi inviterer nå forsknings- og utdanningsinstitusjoner, næringsliv og forvaltning til innspillsmøte. Møtet foregår på Microsoft Teams. 

Gi innspill

På møtet ønsker vi å få kommentarer og forslag som vil være viktige i arbeidet med utlysning og vurdering av søknader. Vi ønsker spesielt innspill på følgende temaer:

  • Utlysningens tematiske avgrensning, herunder kopling til pågående aktiviteter og arbeidsdeling innenfor hydrogenfeltet.
  • Senterets rolle i utvikling av hydrogenområdet
  • Næringslivets behov og rolle i senter
  • Behovet for infrastruktur og kopling til eksisterende infrastrukturer

Vi ber om at deltakerne kommer med korte innspill, innleggene skal være maks tre minutter. Meld fra i e-post til Tone Ibenholt innen 23. juni kl 8.00 dersom du ønsker å holde et innlegg. Dersom det blir tid, vil det også være anledning til å be om ordet under møtet.

Kom gjerne med skriftlige innspill innen 1. juli. Innspill sendes på e-post til Tone Ibenholt

Program

Kontaktperson

Tone Ibenholt

    Energi og energiomstilling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2022, 01.25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.