25. mar

Innspillskonferanse: Muligheter og utfordringer ved bruk av lisenser på forskningsdata

Når:

25. mars 2021 kl 09.30 - 12.30

Arrangementstype:

Annet

Passer for:

Forskningsinstitusjoner, forskningsmiljøer, enkeltforskere, forskningsadministrativt personell, datainfrastrukturer, tjenesteleverandører, bedrifter og offentlig sektor

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

Kunnskapsdepartementet har nedsatt et utvalg som utreder rettighets- og lisensspørsmål knyttet til deling av datasett i forskningen. Nå inviterer utvalget til en konferanse for å få innspill til rapporten som skal leveres til sommeren.

Se opptak

Les nyhet: Ønsker innspill om lisenser på forskningsdata

Utvalget ønsker å høre fra dere som til daglig forholder dere til problemstillinger knyttet til deling av data, både når det gjelder tolkning av regelverk, vurdering av tilgangsbegrensninger og/eller valg av lisenser. Hvilke utfordringer møter dere, hvilke behov har dere, og hvilke mulige løsninger ser dere?

Program

Konferansen er tredelt. En innledende del vil belyse rammene for utvalgets arbeid. Deretter inviteres det til en muntlig innspillsrunde, hvor deltakere får tildelt taletid for å kunne peke på hva det er viktig at utvalget utreder og kommer med anbefalinger om i sin rapport. (De som ønsker å benytte seg av denne muligheten, må bestille taletid i påmeldingsskjemaet.) Konferansens siste del vil bestå av faglige innlegg og en panelsamtale mellom aktører som representerer ulike interesser i diskusjoner knyttet til deling av data.

Kontaktpersoner

Siri Lader Bruhn

    Forskningsdata og -infrastruktur

Nenitha Charlotte Dagslott

    Forskningsdata og -infrastruktur

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 19.57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.