06. sep

Innspillmøte om porteføljeplanen for Klima og polar

Når:

6. september 2021 12.00 - 14.00

Hvor:

Digitalt

Arrangementstype:

Møte

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
Meld deg på

Om arrangementet

Forskningsrådet skal revidere sine porteføljeplaner. Porteføljeplanen for Klima og polar skal gi prioriteringer og målsettinger for klima- og polarforskningen i de neste årene.

På møtet presenterer vi den nåværende planen og inviterer til kommentarer og innspill til det videre arbeidet med porteføljeplanen. Vi ønsker spesielt innspill på om porteføljeplanen prioriterer og dekker de viktigste forskningsbehovene innenfor klima- og polarforskning.

Gi innspill

Vi ber nå om innspill på porteføljeplan Klima og polar før vi reviderer planen. Høringsutkast publiseres i desember 2021. Forskningsrådets styre skal behandle planen i juni 2022. Alle interessenter kan gi sine skriftlige innspill til planen innen 14. september i dette skjemaet.

Innspillene skal tas med når vi reviderer planen og brukes sammen med anbefalingene fra blant annet den nylige evalueringen av KLIMAFORSK og rapporten fra oppfølgingskomiteen etter polarevalueringen.

Kontaktpersoner

Lena Cappelen Endresen

Jon L. Fuglestad