24.
25.
feb
EU-flagg

WEBINAR: Impact and Exploitation - the business-oriented approach (2x0,5 days)

Når:

24. februar 2021 08.45 - 25. februar 2021 11.00

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Pris:

Ingen kursavgift

Påmeldingsfrist:

22.februar kl.12.00

Neste arrangement:

26-27. april

Arrangementet strømmes

Om arrangementet

Impact and Exploitation – the business-oriented approach (2x 0,5 dager) – Nivå 3

Kurset fokuserer på to viktige elementer I Horisont Europa; Impact (samfunnseffekt) og Exploitation (resultatutnyttelse). Du vil lære hvordan man best får fram og beskriver samfunnseffektene, både av forsknings- og innovasjonsprosjekter (RIA) og innovasjonsprosjekter (IA). Vi viser deg ulike verktøy du kan bruke til dette, f.eks lean canvas metoden. Vi vil også gjennomgå ulike måter å utnytte prosjektresultatene på, både kommersielt og på andre måter. Vi kommer også inn på intellektuelle rettigheter (IP).

I Horisont Europa er det satt krav til at prosjektresultatene skal utnyttes etter at prosjektet er ferdig. Dette skiller seg fra Horisont 2020, hvor det bare ble krevet en plan for utnyttelse etter at prosjektets ferdigstillelse. Vi vil derfor gå igjennom disse kravene, og vise ulike måter å utnytte prosjektresultater etter prosjektslutt.

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

--------------------------

Impact and Exploitation – the business-oriented approach (2x 0,5 days) – Level 3

The course focuses on two important aspects of Horizon Europe projects; Impact and Exploitation. You will learn how to address impact, both in Innovation proposals and Research and Innovation proposals. We will give you practical tools/ methods, such as the Lean canvas method. We will go through possible commercial and non-commercial routes for exploitation of project results, and discuss how you can maximise the impact of your project. It is important to know that it is more important than before to exploit the project's results after the project is finished. In Horizon Europe, there are obligations to do so, stronger than in Horizon 2020. We will show you different ways to exploit project results after the end of the project.

The course is delivered by Europa Media.

-----------------------------------

AGENDA

08:45 – 09:00 Accessing the ZOOM Online Meeting Room

09:00 – 09:15 Event Opening and introduction to the course

09:15 – 09:45 What makes a Horizon Europe proposal successful?

 • Introduction to the key success features of EU research and innovation projects.
 • What are the steps, what are the tasks and responsibilities of a partner
  and the coordinating organisation?
 • Best and worst practices will help highlighting how a successful or bad project looks like.

(09:45 – 09:55 Short Break)

09:55 – 10:45 Building a winning consortium

 • Build the most suitable consortium for your next EU project.
 • What are the key aspects to consider while building up your partnership?
 • Your tools to find the right partners: searching facilities, networks, events and more.
 • Maintaining partnerships and connections in the long run.
 • Tips on networking events and virtual networking to be prepared in these times.
 • Understand the winning consortium characteristics in Horizon Europe.

(10:45 – 11:00 Short Break)

11:00 – 11:45 Key steps in proposal writing

 • Introduction to the Funding and Tenders Portal
 • Proposal writing steps – key elements, templates to consider – from planning to submission.
 • Intro to the tools and procedures set up by the European Commission. What is new?

(11:45 – 12:00 Short Break)

12:00 – 12:45 Exercise: Practicing the very basic tools (1/2)

Under the moderation of trainers, participants work in groups on putting together work packages, Gantt charts, PERT diagrams – understand the concept development procedure.

(12:45 – 13:30 Lunch Break)

13:30 – 14:20 Exercise: Practicing the very basic tools (2/2)

Under the moderation of trainers, participants work in groups on putting together work packages, Gantt charts, pert diagrams – understand the concept development procedure.

(14:20 – 14:30 Short break)

14:30 – 15:00 How to smoothly lead a proposal to submission?

 • How to distribute the writing of the proposal amongst the key partners
 • How to effectively mobilise your partners to unleash their full potential in terms of their input to the proposal and mobilisation of their resources
 • What are the key proposal sections that require input to be gathered and consolidated from all partners?
 • How to make sure that your partners provide you with accurate data and input for the budget

15:00 Wrap-up and end of course

Kontakt

Inger Nordgard