Horizon Europe/2020 Master of Finance and EC Audits

Når:

6. desember 2021 kl 09.00 - 8. desember 2021 kl 16.00

Hvor:

Forskningsrådet, Drammensvn. 288, Lysaker

Arrangementstype:

Kurs

Pris:

Ingen kursavgift, men vi tar et gebyr på kr. 1000 for no-show

Påmeldingsfrist:

1. desember kl.15.00

Meld deg på

Om arrangementet

Tre-dagers kurs: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Dette kurset, som går over to dager, inneholder:

 • En introduksjon til de finansielle reglene i Horisont 2020 – fra basis til de mest avanserte problemstillinger, med en praktisk vinkling.
 • En workshop på avansert nivå, hvor deltakerne får utlevert en pakke bestående av timelister, lønnsslipper, fakturaer, kontrakter og annet materiale for et virtuelt Horisont 2020-prosjekt. Deltakerne skal så kalkulere godkjente kostnader (eligible costs) og sende en finansiell rapport (financial statement).
 • Diskusjoner om hvordan finansielle problemstillinger skal håndteres i prosjektrapporteringen, inkludert avvik, feil og andre flaskehalser.
  En introduksjon til prosjektrevisjoner (audits), prosedyrer, hva som er hensikten med dem og hva som kan være potensielle risiki.
 • En workshop on prosjektrevisjoner. Deltakerne får en rolle som prosjektrevisor for en dag, og skal gjøre en revisjon av finansielle rapporter og komplett dokumentasjon av et EU-prosjekt.

Kurset blir holdt på engelsk.

Fra kursbeskrivelsen

Training course outputs:

 • Learn everything about the financial rules of H2020 - find out what is new, what has changed and how to get the most out of your budget.
 • Participate in Europa Media's well-known Financial Reporting and EC Audit workshops and prepare your financial statement (Form C) and simulate a real-life audit.
 • Discover the mistakes you made during the workshops and find out how to avoid making them again.

Prerequisite: participation on a Level 2 management course, or experience in H2020 financial reporting

Kontakt

Inger Nordgard

  Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 08.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.