Horizon Europe/2020 Master of Finance and EC Audits

Når:

6. desember 2021 09.00 - 8. desember 2021 16.00

Arrangementstype:

Kurs

Pris:

Ingen kursavgift

Påmeldingsfrist:

1. desember kl.15.00

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Om arrangementet

Tre-dagers kurs - webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Dette kurset, som går over to dager, inneholder:

  • En introduksjon til de finansielle reglene i Horisont 2020 – fra basis til de mest avanserte problemstillinger, med en praktisk vinkling.
  • En workshop på avansert nivå, hvor deltakerne får utlevert en pakke bestående av timelister, lønnsslipper, fakturaer, kontrakter og annet materiale for et virtuelt Horisont 2020-prosjekt. Deltakerne skal så kalkulere godkjente kostnader (eligible costs) og sende en finansiell rapport (financial statement).
  • Diskusjoner om hvordan finansielle problemstillinger skal håndteres i prosjektrapporteringen, inkludert avvik, feil og andre flaskehalser.
    En introduksjon til prosjektrevisjoner (audits), prosedyrer, hva som er hensikten med dem og hva som kan være potensielle risiki.
  • En workshop on prosjektrevisjoner. Deltakerne får en rolle som proskjektrevisor for en dag, og skal gjøre en revisjon av finansielle rapporter og komplett dokumentasjon av et EU-prosjekt.

Kurset blir holdt på engelsk.

Fra kursbeskrivelsen

Training course outputs:

  • Learn everything about the financial rules of H2020 - find out what is new, what has changed and how to get the most out of your budget.
  • Participate in Europa Media's well-known Financial Reporting and EC Audit workshops and prepare your financial statement (Form C) and simulate a real-life audit.
  • Discover the mistakes you made during the workshops and find out how to avoid making them again.

Prerequisite: participation on a Level 2 management course, or experience in H2020 financial reporting

Kontakt

Inger Nordgard