06. des

Horizon Europe, Cluster 4 hands-on proposal development workshop

Når:

Mandag 6. desember kl. 08:30-16:30

Hvor:

Forskningsrådet, Drammensveien 288, 0283 Oslo

Arrangementstype:

Workshop

Passer for:

All interested to submit a proposal under Horizon Europe Cluster 4 2022 work programme call topics

Påmeldingsfrist:

2. desember kl. 23:59

Meld deg på

Om arrangementet

Horisont Europa,Klynge-4 NCP teamet, ønsker å invitere deg til en 1-dags interaktiv workshop arrangert i regi av Norges forskningsråd.

I workshopen vil vi introdusere deg de finansieringsmulighetene som er tilgjengelige i Horisont Europa under klynge 4 "Digital, Industry and Space" etterfulgt av praktiske retningslinjer for hvordan du kan tolke en utlysningstekst og skrive en vellykket søknad.

Hvis du ønsker å delta på søknadsutviklingsverkstedet, må du foreslå et emne du ønsker i registreringsskjemaet. En liste over alle 2022 klynge 4-emner er tilgjengelig på "Funding & Tenders portal" (europa.eu). Du er også anbefalt å invitere med deg de potensielle partnere ellers teammedlemmer for å bli med deg på de praktiske workshop-øktene.

Formål og omfang - Et praktisk søknadsutviklingsverksted om et utlysningstema etter ditt eget valget. Den praktiske workshopen vil hjelpe deg å forstå utlysningsteksten og utvikle de grunnleggende funksjonene i en Horisont Europa prosjektsøknad.

Utfall - Deltakerne vil få en dybdeforståelse om lesing, tolkning av utlysningstekst og prosjektdesign. Workshopen skal legge til rette for utveksling av kunnskap og innsikt fra deltakerne og planlegge for en komplett forslagsutvikling.

Arrangementet foregår på engelsk. 

The Cluster NCPs 4 team would like to invite you to a 1-day interactive workshop hosted by the Research Council of Norway. In the workshop, we will introduce you to the funding opportunities available in Horizon Europe Cluster 4 - Digital, Industry and space, followed by practical guidelines on how to interpretate a call text and write a successful proposal.

Cost of Participation – free of cost. Travel and other subsistence costs needs to be covered by the participants.

Requirement for participants – if you want to attend the proposal development workshop, you have to suggest a topic of your own preference in the registration form. A list of all 2022 Cluster 4 topics is available here: Search Funding & Tenders (europa.eu). You are also recommended to bring potential partner(s) or team member(s) to join you in the hands-on workshop sessions.

Purpose and scope - A hands-on proposal development workshop on a call topic of your own choice.

The hands-on workshop will help you understand call text and develop the essential features of an EU project proposal. It will be an opportunity for you to develop a proposal idea on a topic of your own choice, picked from 2022 Cluster 4 call topics.

Outcome - At the end of the workshop, participants will have a concrete example and better knowledge on how to understand a topic and build an initial project idea. Participants will be able to start driving a proposal concept and writing of a full proposal.

Take away – Participants will receive an in-depth understanding about reading, interpreting topic text and project design. The workshop will facilitate exchange of knowledge and insight from participants and plan for a complete proposal development.

Program

Contact persons

Waqar Ahmed

    Muliggjørende teknologier

Ivonne Herrera

    Muliggjørende teknologier

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2022, 17.13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.