28. jan

Helseinnovasjonskonferansen 2021

Når:

28. januar 2021 09.00 - 13.00

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

helsesektor, næringsliv, akademia, studentar, forvalting, kommunesektor, finans/kapital/investorar, politikarar, verkemiddelapparatet, helseinnovasjonsaktørar

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

Konferansen er i år digital.

Gründerane Karen Dolva og Silvija Seres skal fortelje om korleis innovativ og framtidsretta tenking har prega deira arbeid.

I tillegg vil du mellom mykje anna møte sjukepleiar Gunn-Berit Neergård som forskar på innovasjon med utgangspunkt i helsepersonell som innovativ ressurs, prosjektleiar Annette Eri Norevik som vil fortelje om det treårige programmet e-Helse Vestland, Lise Løvereide prosjektleiar for prosjektet "Bruk av droner i helsesektoren", og leiar i IT-utvalet til legeforeinga, Kjartan Olafsson, som skal snakke om "Teknologioptimisme med beina godt planta i klinisk kvardag".

Konferansen er gratis. Dette er ein konferanse for alle på tvers av fag og sektorar. Konferansen har som mål å bidra til meir kompetansedeling, samskaping og innovasjon.

Sjekk ut heile programmet her (lenkja opnar i nytt vindauge).

Det vert også ein god del digitale stands der du kan bli kjent med nyskapande bedrifter.

Sjå også lenkje til Facebook-arrangementet her (lenkja opnar i nytt vindauge).

Konferansen er støtta av Forskingsrådet og blir arrangert av Helse Førde, i samarbeid med Forskingsrådet, Kunnskapsparken Vestland, Innovasjon Noreg, Sunnfjord Utvikling, NHO og Høgskulen på Vestlandet.