24. nov

God forskning - nyttig forskning? Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2021

Når:

24. november 2021 kl 09.00 - 14.00

Arrangementstype:

Konferanse

Passer for:

Politikere, forvaltning, ledelse ved forskningsorganisasjoner, forskere, næringsliv

Påmeldingsfrist:

Påmeldingen er lukket, men du kan se opptak via denne siden om et par dager.

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Se opptak

"Vi trenger mer forskning" er ofte svaret på store og små utfordringer i samfunnet. Forskning øker nesten alltid kunnskapen om et problem, men kan den også gi oss svaret på hvordan vi løser det? Hvor nyttig kan forskningen egentlig være? Og hvor god må den være for å være nyttig?

Arbeidet med en ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning aktualiserer debatten om forskningens muligheter og begrensninger i møte med komplekse samfunnsutfordringer. Forskning alene er sjelden tilstrekkelig. En rekke andre faktorer og politikkområder spiller inn for å finne gode løsninger.

Forsknings- og innovasjonssystemet har vokst fram over tid med klare ansvarsdelinger som begrenser aktørenes handlingsrom og mulighet for å samhandle og samarbeide. Er det behov for nye grep for å bøte på dette?

Hvem som utfører forskningen og deltar i arbeidet har stor betydning, både når det gjelder å definere problemstillinger, gjennomføre selve forskningen og ta resultatene i bruk. Globale utfordringer har også globale interessenter. Er det behov for nasjonale strategier i møte med slike utfordringer, eller bør satsinger primært gå via internasjonale samarbeid, som Horisont Europa og ERC?

Og hvordan definerer vi hvilken forskning som er god – eller til og med best? Er forskerne de eneste som kan definere hva som er god forskning? Får vi for lite av forskningen vi faktisk trenger når kvalitet blir høyt prioritert? Eller er det tvert imot slik at forventninger til nytte fortrenger den frie og nysgjerrighetsdrevne forskningen?

Kunnskapsgrunnlagskonferansen arrangeres årlig og inviterer til dialog om aktuelle problemstillinger i forsknings- og innovasjonspolitikken med utgangspunkt i tilgjengelig kunnskap på feltet.

Programleder er områdedirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik. 

I år får du blant annet møte disse foredragsholderne:

Ola Borten Moe

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Alessandra Colecchia

Head of division STI/STPOECD

Mari Sundli Tveit

Administrerende direktørForskningsrådet

Program

Kontaktperson

Svein Olav Nås

    Dataforvaltning og analyse

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

    Mobilisering og kommunikasjon

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 06.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.