Debattmøte

Frokostwebinar: Samfunnsoppdrag - hvordan gjør vi det?

Passer for:

UHI-sektor

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

Mandag 18. oktober 2021 kl. 16.00

Digitalt:

Arrangementet strømmes

19. okt 2021 kl 08.30 – 10.00
Meld deg på

Om arrangementet

Forskningsrådet inviterer til frokostwebinar der vi diskuterer med UHI-sektoren hvordan vi best kan utforme samfunnsoppdrag som mekanisme, og mulighetene og utfordringer ved samfunnsoppdrag i forskningen.

For å løse de store samfunnsutfordringene trenger vi sektorovergripende og tverrfaglige satsinger som muliggjør rask og kunnskapsbasert samfunnsendring, nye arbeidsplasser og videreutvikling av velferdssamfunnet innenfor rammene av bærekraftsmålene. En satsing på samfunnsoppdrag gjøres nå i EU, og vi bør få på plass slik målrettet, sektorovergripende satsing også i Norge. Vi har anbefalt «Norge etter oljen» som overskrift.

Nå må vi konkretisere hvordan denne muligheten best kan utnyttes, hvilke fallgruver som må unngås og hvordan vi innretter det slik at de ulike delene av forsknings-, innovasjons- og utdanningssystemet best kan bidra. Vi skal også sikre balansen mellom målrettede satsinger og grunnforskning.

Hvordan skal et samfunnsoppdrag settes opp? Diskusjonen vil ta utgangspunkt i sektorens innspill til revidering av langtidsplanen for forskning og utdanning.

Du møter blant annet:

 • Mari Sundli Tveit (Forskningsrådet)
 • Alexandra Bech Gjørv (Sintef)
 • Curt Rice (NMBU)
 • Klaus Mohn (UiS)
 • Kristin Wallevik (Norce)
 • Margareth Hagen (UiB)
 • Petter Aasen (USN)
 • Svein Stølen (UiO)
 • Tor Grande (NTNU)
 • Ulf Sverdrup (NUPI)
 • Øyvind Fylling-Jensen (Nofima)

I forkant av arrangementet sender vi lenke til strømmingen på e-post til de som har meldt seg på. 

Kontaktperson

Wenche Wærner

  SeniorrådgiverMobilisering og kommunikasjon

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 16.42 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.