21. okt

Forskningsfrokost: Hvilken betydning har utdanning for posisjon og tilpasning i arbeidsmarkedet?

Når:

21. oktober 2021 kl 09.00 - 10.30

Hvor:

Digitalt og Digitalt og på Kulturhuset i Oslo (Youngs gate 6)

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Brukere av forskningen, forskere, politikere, undervisere, departementene, alle som er interessert i temaet

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

Onsdag 20. oktober 2021 kl. 12.00

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
Meld deg på

Velkommen til forskningsfrokost

Vi trenger mer kunnskap i innsatsen for å redusere utenforskap og sikre et inkluderende samfunns- og arbeidsliv. Vi inviterer til tre forskningsfrokoster for å rette søkelyset mot tre sentrale og høyaktuelle forskningsområder; kompetanse, integrering og omstilling.

Vi inviterer forskere og sentrale brukere av forskningen til å fortelle om nye forskningsresultater og utfordringene forskningen skal bidra til å møte.

Meld deg på for å delta, du kan delta enten fysisk eller digitalt. 

Om arrangementet

Innledere: Liza Reisel (Institutt for samfunnsforskning) og Anna Hagen Tønder (FAFO)

Arbeidslivet endrer seg raskt, og koronakrisen har forsterket dette. Grunnleggende utdanning blir samtidig stadig viktigere for å kunne fungere godt i arbeidslivet. I 2021 kunne regjeringen melde at rekordmange fullfører videregående opplæring. Imidlertid er det fremdeles en betydelig andel som ikke greier å fullføre og bestå, og det har blitt stadig vanskeligere å klare seg i arbeidsmarkedet uten en videregående opplæring.

Jenter er overrepresentert blant dem som fullfører og går videre inn i høyere utdanning. Gutter får dårligere karakterer enn jenter og har høyere frafall fra videregående skole. Likevel er det fortsatt gutter som får de best betalte jobbene og som er overrepresentert i lederstillinger.

Til vårt første seminar i årets frokostserie får vi besøk av Liza Reisel fra Institutt for samfunnsforskning, og Anna Hagen Tønder fra FAFO.

Liza Reisel er forskningsleder for gruppa Likestilling, integrering, migrasjon og forsker blant annet på hvordan kjønn er knyttet til utdanningsvalg og hvordan vi gjør det i arbeidsmarkedet.

Anna Hagen Tønder er forskningsleder for området Migrasjon, integrering og kompetanse og har særlig jobbet med fag- og yrkesopplæring og voksnes læring.

Sammen vil de gi et bilde av kompetanseutfordringer som gjør seg gjeldende i overgangen til arbeidslivet og hvordan dette er av betydning for hvordan en klarer seg i arbeidsmarkedet.

Fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har vi med oss direktør Sveinung Skule. Skule er leder for det regjeringsoppnevnte Kompetansebehovsutvalget, som ser på hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i årene som kommer, og han har bred erfaring som forsker innen kompetanse- og utdanningspolitikk.

Vi spør hva forskningen sier om utdanningens betydning for senere posisjon i arbeidsmarkedet. Hvordan henger kjønnsforskjeller i skolen sammen med kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet? Hva betyr det at gutter og jenter ofte ikke konkurrerer om de samme utdanningene og de samme jobbene, og hvorfor er det sånn? Og hva med de som faller fra – hvordan skal vi sikre dem kompetanse som hjelper dem videre i arbeidslivet eller i utdanningssystemet?

Og hvor bekymret bør vi egentlig være?

Flere forskningsfrokoster

 

 

 

Har du spørsmål om strømming eller påmelding?

Wenche Wærner

    Mobilisering og kommunikasjon

Kontaktperson

Siri H. Hollekim Haaland

    SeniorrådgiverVelferd og utdanning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. september 2022, 21.32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.