19. nov

Folkeforskning i Norge

Når:

19. november 2021 10.00 - 16.00

Hvor:

Forskningsrådet (Drammensveien 288 , Lysaker) og digitalt

Arrangementstype:

Konferanse

Passer for:

Forskere, forskningskommunikatører, frivillig sektor som jobber med kunnskapsinnhenting, forvaltning

Pris:

Gratis (inkludert lunsj)

Påmeldingsfrist:

Torsdag 18. november 2021

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Om arrangementet

Velkommen til en første samling hvor vi skal se på mulighetene for å etablere et bredest mulig nettverk for folkeforskning, eller citizen science, i Norge. Hva trenger vi – og hvordan skal det organiseres?

Folkeforskning har gradvis fått økt oppmerksomhet hos myndighetene i inn- og utland. Ikke minst har EU vektlagt folkeforskning i sitt nye rammeprogram Horisont Europa. Denne utviklingen viser at folkeforskning ikke bare er en vitenskapelig metode for å samle inn data i store kvanta. Det er også en måte å sette innbyggere i stand til å bruke innsamlede data for å påvirke lovgivning og lokal og regional beslutningstaking. 

I sin policy for åpen forskning har Forskningsrådet lagt vekt på viktigheten av brukerinvolvering. For å følge opp den europeiske trenden, samt som en oppfølging av Forskningsrådets policy ser vi på mulighetene for å etablere et nasjonalt nettverk som fremmer folkeforskningsaktiviteter i Norge.

På dette første møtet skal vi blant annet høre hvordan andre land har arbeidet med slike nettverk og drøfte hvordan vi skal gå frem for å etablere tilsvarende nettverk i Norge. Møtet arrangeres i samarbeid med Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og KS.

Tematikken vil være relevant for en rekke aktører, som for eksempel universiteter og forskningsinsitutter, offentlige aktører (etater, departementer, fylkeskommuner, kommuner), private aktører eller foreninger og frivillige organisasjoner.

Alle som er engasjert i folkeforskning - på alle nivåer, er velkomne. Deltakelse er gratis og inkluderer lunsj. 

Arrangementet blir strømmet – du velger om du deltar fysisk eller digitalt når du melder deg på

Program

Kontaktperson

Thomas Evensen