Konferanse

Folkeforskning i Norge

Hvor:

Digitalt og Forskningsrådet (Drammensveien 288 , Lysaker) og digitalt

Passer for:

Forskere, forskningskommunikatører, frivillig sektor som jobber med kunnskapsinnhenting, forvaltning

Pris:

Gratis (inkludert lunsj)

Påmeldingsfrist:

Torsdag 18. november 2021

Digitalt:

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

19. nov 2021 kl 10.00 – 16.00
Meld deg på

Om arrangementet

Velkommen til en første samling hvor vi skal se på mulighetene for å etablere et bredest mulig nettverk for folkeforskning, eller citizen science, i Norge. Hva trenger vi – og hvordan skal det organiseres?

Folkeforskning har gradvis fått økt oppmerksomhet hos myndighetene i inn- og utland. Ikke minst har EU vektlagt folkeforskning i sitt nye rammeprogram Horisont Europa. Denne utviklingen viser at folkeforskning ikke bare er en vitenskapelig metode for å samle inn data i store kvanta. Det er også en måte å sette innbyggere i stand til å bruke innsamlede data for å påvirke lovgivning og lokal og regional beslutningstaking. 

I Forskningsrådets policy for åpen forskning har vi lagt vekt på viktigheten av brukerinvolvering. For å følge opp den europeiske trenden, og som en oppfølging av policyen, ser vi på mulighetene for å etablere et nasjonalt nettverk som fremmer folkeforskningsaktiviteter i Norge.

På dette første møtet skal vi blant annet høre hvordan andre land har arbeidet med slike nettverk og drøfte hvordan vi skal gå frem for å etablere tilsvarende nettverk i Norge. Møtet arrangeres i samarbeid med Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og KS.

Tematikken vil være relevant for en rekke aktører, som for eksempel universiteter og forskningsinsitutter, offentlige aktører (etater, departementer, fylkeskommuner, kommuner), private aktører eller foreninger og frivillige organisasjoner.

Alle som er engasjert i folkeforskning - på alle nivåer, er velkomne. Deltakelse er gratis og inkluderer lunsj. 

Arrangementet blir strømmet – du velger om du deltar fysisk eller digitalt når du melder deg på

Program

Kontaktperson

Thomas Evensen

    Strategi, rådgivning og samfunnsdialog

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 18.37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.