11. mai

Følg innspillsmøte om porteføljeplan for muliggjørende teknologier

Når:

11. mai 2021 kl 10.00 - 12.00

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor

Påmeldingsfrist:

10. mai 2021 kl. 14.00

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
Meld deg på

Om arrangementet

Forskningsrådet har innført en porteføljestyringsmodell som gjør at investeringer er strukturert i samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet en porteføljeplan, og disse danner grunnlaget for Forskningsrådets samlede investeringer. Tiden er nå moden for å revidere disse planene.

I den første av to innspillsfaser ønsker vi å fange opp trender som er viktige for et kunnskapsgrunnlag for planen. Derfor inviterer vi til et innspillsmøte med utvalgte deltakere, men som alle som ønsker kan følge med via strømming. Opptak av møtet legges ut i etterkant.

Dette innspillsmøte gjennomføres som en rundbordskonferanse der inviterte deltakere kan delta i diskusjonen. Vi inviterer dekaner og ledere fra UH-sektoren, instituttsektoren og organisasjoner som representerer næringsliv og offentlig sektor.

Du kan følge med på innspillsmøtet ved å melde deg på. Da får du lenke til strømmingen av møtet. Du får ikke anledning til å bidra inn i selve møtet, men alle påmeldte får tilsendt lenke til en nettside, der alle som ønsker å gi skriftlig innspill til kunnskapsgrunnlaget kan gjøre dette. Nettsiden åpnes etter dialogmøtet. Fristen for skriftlige innspill i fase 1 er 1. juni.

I selve møtet får vi høre fra inviterte innledere som skal si noe om utfordringsbildet, mulighetsrommet og prioriteringsområder for feltet muliggjørende teknologier før det åpnes for diskusjon.

Den andre innspillfasen er en netthøring i desember 2021 der vi inviterer alle vil til å kommentere på utkastet til porteføljeplan. Revidert porteføljeplan blir lagt frem for Forskningsrådets styre til godkjenning i juni 2022.

Praktisk info

Program kommer så fort det er klart.

Til orientering finnes eksisterende porteføljeplan på Forskningsrådets nettsider, Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier. Alle porteføljeplanene skal samlet bidra til å følge opp Forskningsrådets strategi.

Se: informasjon om revidering av Forskningsrådets porteføljeplaner.

Kontaktperson for møtet

Kontaktperson for prosessen

Hilde Erlandsen

    AvdelingsdirektørMuliggjørende teknologier

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2022, 20.35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.