26. mar

CHANSE-utlysningen: Webinar for humanister og samfunnsvitere

Når:

26. mars 2021 09.00 - 11.00

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Humanister, samfunnsvitere, forskere innen juridiske fag, utdanningsvitenskap og IKT

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

Klikk på knappen "Følg strømming" over for å følge webinaret. 

Velkommen til webinar for norske søkere for CHANSE-utlysningen - et felles-europeisk samarbeid for samfunnsvitenskap og humaniora 

Se også: 15. mars inviterer CHANSE til internasjonalt søkerwebinar om utlysningen. Der vil du få detaljert informasjon blant annet temaer, krav til søknaden og behandlingsprosedyren. 

Om utlysningen

Målsetningen med forskningsprogrammet Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age (CHANSE) er å finansiere forskning som bidrar til å forstå hvordan digitale innovasjoner leder til sosiale og kulturelle endringer og/eller hvordan samfunnsmessige og kulturelle endringer fører til innovasjon.

27 Europeiske forskningsråd i 24 land, i samarbeid med EU-kommisjonen, går sammen om å finansiere CHANSE-programmet. Utlysningen vektlegger erfarings- og kunnskapsutveksling på tvers av de deltagende landene, og det er derfor krav om deltagere fra minimum fire land per prosjekt.

Dette er en to-trinns-utlysning, der det i første omgang og med frist 7. mai 2021, er snakk om å sende inn en skisse (outline proposal). De søknadene som vurderes som gode blir deretter invitert til å levere inn en full søknad (full proposal), med frist 7. desember 2021.

Program

Kontaktperson

Lillian Margrethe Baltzrud

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 15.11 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.