26. mar

CHANSE-utlysningen: Webinar for humanister og samfunnsvitere

Når:

26. mars 2021 kl 09.00 - 11.00

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Humanister, samfunnsvitere, forskere innen juridiske fag, utdanningsvitenskap og IKT

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

Klikk på knappen "Følg strømming" over for å følge webinaret. 

Velkommen til webinar for norske søkere for CHANSE-utlysningen - et felles-europeisk samarbeid for samfunnsvitenskap og humaniora 

Se også: 15. mars inviterer CHANSE til internasjonalt søkerwebinar om utlysningen. Der vil du få detaljert informasjon blant annet temaer, krav til søknaden og behandlingsprosedyren. 

Om utlysningen

Målsetningen med forskningsprogrammet Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age (CHANSE) er å finansiere forskning som bidrar til å forstå hvordan digitale innovasjoner leder til sosiale og kulturelle endringer og/eller hvordan samfunnsmessige og kulturelle endringer fører til innovasjon.

27 Europeiske forskningsråd i 24 land, i samarbeid med EU-kommisjonen, går sammen om å finansiere CHANSE-programmet. Utlysningen vektlegger erfarings- og kunnskapsutveksling på tvers av de deltagende landene, og det er derfor krav om deltagere fra minimum fire land per prosjekt.

Dette er en to-trinns-utlysning, der det i første omgang og med frist 7. mai 2021, er snakk om å sende inn en skisse (outline proposal). De søknadene som vurderes som gode blir deretter invitert til å levere inn en full søknad (full proposal), med frist 7. desember 2021.

Program

Kontaktperson

Lillian Margrethe Baltzrud

    SpesialrådgiverForsknings- og innovasjonssystemet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. september 2022, 20.08 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.