Digitalt arrangement

Budgeting in Horizon Europe

Hvor:

WEBINAR

Pris:

Ingen kursavgift

Påmeldingsfrist:

22. januar kl.12.00

Neste arrangement:

3. mars

Meld deg på

Om arrangementet

Budgeting in Horizon Europe (1 dag) – Nivå1

Dette kurset er en introduksjon til finansiering og budsjettering I Horisont Europa, og gjennomgår grunnprinsippene for EU-finansiering i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vi forklarer på hvilke måter budsjettering i Horisont Europa skiller seg fra Horisont 2020, og lærer deg å sette opp en god ressursplan og tilhørende budsjett. Kurset avsluttes med en praktisk workshop, hvor du lærer å sette opp budsjett og kalkulere kostnader for et tenkt prosjekt.

Kurset holdes på engelsk, og kursleder er Europa Media.

-------------------

Budgeting in Horizon Europe (1 day) – Level 1

The course gives you an introduction to finances in Horizon Europe and explains the key principles of EU funding in R&I projects. We will explain how budgeting in Horizon Europe differs from budgeting in Horizon 2020, and how to set up a good resource plan and budget. The course closes with a practical workshop, where participants learn how to set up a budget and calculate their costs.
The course language is English and the course is delivered by Europa Media.

--------------------

Agenda

09:00 09:30     Registration and Welcome

09:30 – 10:00     Event opening: Introduction to the course and the participants

10:00 11:00  Introduction to Finances in Horizon Europe

  • Key principles of EU funding for R&I projects
  • Overview of the Annotated Model Grant Agreement
  • Introduction to the major cost categories in an R&I project budget • Fundamentals of financial management in R&I projects

(11:00 – 11:30 Coffee break)

11:30 – 12:30  Resource Planning and Budgeting in H2020 Proposals

  • Proposal budget vs. project spending
  • Estimating costs: Personnel, travel, subcontracting and other direct costs • Coordinators vs. partners in budget planning
  • Resource planning and budgeting tools
  • Examples of budgeting process in small/ medium vs. large-scale projects

(12:30 – 13:15 Lunch)

13:15 15:30  Workshop: Resource Planning and Budgeting in HEU Proposals

Participants will go through exercises to estimate their budget for a virtual proposal in which they are a partner. They will have to calculate their person-month rate correctly, estimate other direct costs such as travel, consumables, equipment, subcontracting, and demonstrate how their technical role and planned activities in the project are consistent with their planned resources and budget.

(14:15 – 14:30 Coffee break)

Kontakt

Inger Nordgard

    Internasjonalt samarbeid

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 17.18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.