29. apr

Bruk og misbruk av forskning

Når:

29. april 2021 kl 14.00 - 15.00

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Pris:

Gratis

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Om arrangementet

Forskning brukes og misbrukes for å oppnå ulike mål. Noen ganger skrotes forskning fordi det ikke passer med politiske mål. I mange spissede debatter brukes derimot forskning av alle for å forsvare valg. Hva skjer – og hvem skal man tro på?

Vi ønsker velkommen til debatt hvor vi setter søkelys på tre aktuelle temaer for forskningens møte med samfunnet.

Politikere må veie ulike hensyn mot hverandre, det slipper forskere. Forholdet mellom forskning og politikk kan allikevel bli spent når mye står på spill. Hvorfor forblir en del samferdselsforskning i skuffen når avgjørelser tas?

  • Aud Tennøy, forskningsleder for Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt
  • Helge Orten, stortingsrepresentant for Høyre og leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité

Kan vi bruke forskning til å bestemme hva vi kan spise? Både vegetarianere og kjøttetere bruker forskning for å begrunne livsstilsvalgene sine. Har noen av dem mer rett enn andre?

  • Tanja Kalchenko, lege og leder i Physicians Association for Nutrition Norge (PAN Norge)
  • Ole Alvseike, fagdirektør for Forskning, utvikling og innovasjon innen mattrygghet, Animalia
  • Jøran Hjelmesæth, leder av Nasjonalt råd for ernæring, leder av Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold og professor på Universitetet i Oslo

Hva har det ikke vært lov til å snakke om under pandemien? Er det deler av forskningen vi ikke har kunne dele og diskutere fritt, i frykt for å bli oppfattet som konspirasjonsteoretikere?

  • Ingun Grimstad Klepp, forsker, OsloMet og Forbruksforskningsinstituttet SIFO
  • Truls Strand Offerdal, stipendiat, forsker på pandemiretorikk, Universitetet i Oslo
  • Frithjof Jacobsen, politisk redaktør, Dagens Næringsliv.

Forskning.no arrangerer i samarbeid med Forskningsrådet debattmøter om forskning og samfunn rundt i landet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 15.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.