06. okt

Miniseminar om Antarktis

Når:

6. oktober 2021 11.00 - 13.00

Arrangementstype:

Seminar

Passer for:

Forskere, myndigheter og beslutningstakere

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

Norsk Polarinstitutt og Norges forskningsråd har gjennom de siste seks årene etablert Antarktis-seminaret som den naturlige møteplassen for det norske Antarktis-forskningsmiljøet. Seminaret retter seg primært mot forskere, men også myndigheter og beslutningstakere, og er en arena for formidling fra antarktisforskningsprosjekter og utvikling av nye idéer og strategier knyttet til tverrfaglig antarktisforskning. Seminaret arrangeres hvert annet år, og våren 2022 vil det fjerde seminaret i rekken arrangeres i Tromsø.

For å opprettholde noe kontinuitet mellom seminarene vil arrangørene prøve ut et konsept med å avholde et mindre digitalt seminar i årene mellom hovedseminarene. I år er det 60 år siden antarktistraktaten tredde i kraft og 30 år siden miljøprotokollen ble signert, så vi sparker i gang rekken med mini-seminar med fokus på disse to internasjonale jubileene.

Vi vil gjennom dette programmet få et innblikk i utviklingen av norsk forskningsinnsats i Antarktis ansporet av Antarktistraktaten fra Olav Orheim, som var ansvarlig for Norsk Polarinstitutts antarktisforskning fra 1972–1993 og deretter direktør på instituttet frem til 2005. For å se fremover har vi utfordret Tore Hattermann, oseanograf ved Norsk Polarinstitutt, til å tenke litt høyt rundt noen muligheter som ligger foran oss, både nasjonalt og internasjonalt. Marinforsker Susie Grant ved British Antarctic Survey, vil gi oss et bredt blikk på forskningsmiljøenes rolle og mulighet til å bidra til en robust og kunnskapsbasert forvaltning av Antarktis.

Se fullt program hos Norsk polarinstitutt

Kontaktperson

Christina Pedersen