background
25. aug

Webinar: HelseOmsorg21-monitor

Når:

Tirsdag 25. august 2020. Fra kl 13:00 - 15:00

Arrangementstype:

Workshop

Passer for:

Alle som bruker HO21-monitor eller er interessert i helseforskningsdata.

Påmeldingsfrist:

21.08.2020 kl 14:00

Meld deg på

Om arrangementet

Vi ønsker å involvere brukerne av HO21-monitor til videreutvikling av hvordan vi formidler helseforskningsdata. Workshopen vil være casebasert og fokusere på

  • ulike brukergrupper sitt behov
  • datakilder – som svarer på HO21-strategien, men som ikke er der i dag
  • profilering – gjennom hvilke kanaler og hvor ofte

Dette arrangementet passer for alle som bruker HO21-monitor eller er interessert i helseforskningsdata. Med brukergrupper mener vi forskersamfunnet, nærings- og interesseorganisasjoner, virkemiddelapparatet, departementene, helse- og omsorgstjenestene og brukerorganisasjonene.

Merk av datoen! Påmeldingslenke og lenken til strømming kommer

Program

13:00 Velkommen og introduksjon i plenum
13:15 Workshop brukergrupper
13:45 Workshop datakilder
14:15 Workshop profilering
14:45 Oppsummering og avslutning

Kontaktperson