15. okt

Workshop om klynger og nettverk for CO2-fangst, -transport og -lagring

Når:

15. oktober 2020 14.00 - 17.20

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

Sammen med Carbon Sequestration Leadership Forum (CSLF), Gassnova, IEA Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG) og Olje- og gassklimainitiativ (OGCI) inviterer vi til webinar om karbonfangst og -lagring.

CO2-utslipp fra industri som er lokalisert i klynger kan samles opp og benytte felles transport- og lagringsinfrastruktur. Dette kan være essensielt for å få til reduserte kostander og høy sikkerhet.

Workshopen er aktuell i forbindelse med mulig storskala fangst og lagring i Norge og utbredelse av teknologien i Europa. I Norge har vi ambisiøse planer om et CCS-prosjekt kalt "Langskip", der målet for regjeringen er at prosjektet vil kutte utslipp, og legge til rette for ny teknologi og dermed nye jobbar, i og utenfor Norge.

Kart - Langskip-prosjektet
Prosjektet Langskip omfatter fangst av CO2 ved Norcems sementfabrikk i Brevik. Flytende CO2 skal så fraktes med skip til en mottaksterminal i Øygarden i Vestland og videre pumpes gjennom rør til et lager under havbunnen ca. 100 km fra land. Transport og lagringsdelen er kjent under navnet Northern Lights, et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. Illustrasjon: Gassnova

På seminaret vil fire andre europeiske samarbeidsgrupper presentere liknende planer i sine land. I tillegg vil det være et innlegg fra en kanadisk gruppering som i mai i år startet et tilsvarende prosjekt, men på land – Alberta Carbon Trunk Line. Det vil også bli gitt en gjennomgang av noen juridiske og kontraktsmessige problemstillinger.

Formålet med seminaret er å utveksle erfaringer og lærdom mellom de ulike prosjektene og å identifisere felles problemstillinger og løsninger.

Program - Trykk på lenkene for å se presentasjonene

Kontakt

Åse Slagtern

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. januar 2022, 21.06 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.