20. nov

Webinar om innføringen av Plan S fra 2021

Når:

20. november 2020 13.00 - 14.30

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Forskere og forskningskonsulenter

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Om arrangementet

Plan S trer i kraft fra 2021. Fra 1. januar 2021 oppdaterer Forskningsrådet de generelle vilkårene for FoU-prosjekter med krav om at alle vitenskapelige artikler gjøres åpent tilgjengelig umiddelbart, og at alle artikler har en åpen lisens.

Se opptak

De nye vilkårene vil gjelde prosjekter som blir tildelt støtte på grunnlag av søknader sendt til Forskningsrådet fra og med 1. januar 2021. Kravene vil ikke ha betydning for vurderingen av søknader til Forskningsrådet.

Plan S åpner for tre ulike veier for å oppnå åpen tilgang for publikasjoner:

  1. Publisering i åpne tidsskrift eller plattformer
  2. Publisering i tidsskrift som inngår i overgangsavtaler eller andre overgangsordninger som sikrer åpen publisering
  3. Åpen arkivering av artikler som er publisert i abonnementstidsskrift.

Les mer i nyhetssak: Vi oppdaterer de generelle vilkårene for prosjektstøtte med Plan S-krav

På webinaret får du blant annet svar på:

  • Hva innebærer de tre veiene til åpen publisering?
  • Hvilke endringer gjør Forskningsrådets i sine kontraktsvilkår ved implementeringen av Plan S og hva betyr dette for forskere og institusjoner?
  • Har innføringen av Plan S noe å si når du skal søke Forskningsrådet?
  • Hvordan kan forskere finne ut hvilke tidsskrifter som er i overenstemmelse med Plan S?
  • Hvordan kan institusjonene hjelpe forskere med åpen publisering?

I tillegg kan du få svar på egne spørsmål om hva Plan S betyr for deg som søker til Forskningsrådet.
Opptak av webinaret vil være tilgjengelig på forskningsradet.no.

Program

De tre veiene til åpen tilgang og endringer i Forskningsrådets kontraktsvilkår. Jon Øygarden Flæten, Forskningsrådet

Hva trenger forskere å vite om overgangsavtalene som norske institusjoner gjør med forlag?
Nina Karlstrøm, UNIT

Hvordan kan institusjonene støtte forskere med å publisere i tråd med Plan S?
Johanne Raade, UiT Norges arktiske universitet