background
15. apr

Webinar: Informasjon om utlysningen Arealer under press - konsekvenser og løsninger for naturmangfold, klima, energi, jord- og skogbruk

Når:

15. april 2020 10.00 - 12.00

Om arrangementet

Årets største utlysning av typen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv har søknadsfrist 2. september 2020. Utlysningen er delt inn i tolv separate temaområder, deriblant Arealer under press, som lyser ut inntil 150 millioner.

På dette webinaret vil du få en presentasjon av søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt generelt og temaområdet Arealer under press spesielt. Webinaret vil også inneholde en presentasjon av et tidligere gjennomført forskningsprosjekt med vesentlig involvering av brukergrupper.

Underveis i webinaret vil du ha anledning til å sende inn spørsmål som Forskningsrådet så langt det lar seg gjøre vil besvare muntlig. Noen spørsmål vil vi kanskje trenge noe mer tid på, og disse vil bli inkludert når vi publiserer chat-loggen i etterkant av møtet.