04. sep - 11. sep

Horizon 2020 Green Deal Matchmaking

Når:

Fredag 4. september - fredag 11. september 2020

Hvor:

Virtuelt

Arrangementstype:

Seminar

Pris:

Gratis

Meld deg på

Om arrangementet

Green Deal Matchmaking III.png

Bli med på en virtuell Green Deal Matchmaking i tre trinn: Øv deg på å lage en attraktiv profil, en rett-på-sak og inspirerende pitch og på å gjennomføre effektfulle en-til-en møter!

Arrangementet retter seg mot aktører med tidligere erfaring fra Horisont 2020 prosjekter og/eller forpliktende ambisjoner om å søke på et Green Deal topic, herunder:

  • Kommuner og fylkeskommuner, kommunale- og interkommunale selskaper og foretak
  • Statlige etater og NGOer
  • Forskningsaktører med konkret ønske om å finne relevante partnere fra offentlig- og frivillig sektor til sine konsortier

I samarbeid med EU-nettverkene FINN-EU, Horisont Bærekraftig Osloregion og Horisont Trøndelag, tilbyr Forskningsrådet et skreddersydd, virtuelt opplegg for å bistå offentlige aktører, forskningsmiljøer og NGOer til å finne rett match for Horisont 2020 Green Deal-utlysninger.

Deltakelse på disse matchmaking-dagene er god forberedelse også for deg som planlegger å finne internasjonale partnere under European Research and Innovation Days 22.-24. september.

Om Green Deal
I 2020 lyser EU-Kommisjonen ut ekstraordinære midler gjennom Horisont 2020 for å nå målene i Green Deal – EUs ambisiøse veikart mot et nullutslippskontinent. Pakken med utlysninger har en verdi på ca. 1 mrd. euro. Utlysningene legger vekt på tverrsektorielt samarbeid for å nå målene.

Program

Som deltaker oppfordrer vi deg til å sette av tid til å gjøre deg kjent med profilene til aktuelle samarbeidsaktører på B2Match.

Det er opp til deg å ta initiativ til å booke digitale møter med aktører du/din virksomhet kan tenke deg å bli bedre kjent med.

Du bestemmer selv hvilke møter du/din virksomhet vil prioritere (se programpost under).

Som deltaker bør du sette av tid en eller flere av disse dagene til å gjennomføre digitale møter med potensielle samarbeidspartnere.

Kontakt

Idun Lyngstad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. januar 2022, 00.56 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.