background
04. des

Utlysninger 2021: Mange muligheter for humaniora

Når:

4. desember 2020 10.00 - 11.30

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Forskere og rådgivere

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

Om arrangementet

Merk! Det er ingen påmelding for dette arrangementet. Klikk på "Følg strømming" når arrangementet starter.

Neste års store utlysninger rettet mot forskningsorganisasjoner har frist 10. og 17. februar 2021.

Forskningsrådet ønsker mer humaniora innenfor den utfordringsdrevne forskningen. Utlysningene i februar 2021 åpner for eller etterspør humanistisk forskning innenfor flere av temaområdene. Det kan være rene humanistiske prosjekter eller tverrfaglige prosjekter der humanistiske fag og perspektiver inngår.

Utlysninger innenfor følgende temaer kan være særlig aktuelle:

 • Helse
 • Globale utfordringer
 • Velferd, arbeidsliv, migrasjon
 • Demokrati, styring og samfunnssikkerhet
 • Utdanning
 • Landbasert mat, miljø og bioressurser (herunder klima)
 • Hav
 • Muliggjørende teknologier

På webinaret får du blant annet høre om:

 • Hva er utfordringsdrevet forskning?
 • Hvilke utlysninger og hvilke temaer bør humanister være oppmerksomme på? (jf. lista)
 • Hvordan være relevant for utlysningene?
 • Rene humanistiske prosjekter eller fler- og tverrfaglig prosjekter med samfunnsvitere og andre?
 • Eksempler på humanioraprosjekter i tematisk utfordringsdrevet forskning
 • Hvordan behandles søknadene?

I tillegg kan du få svar på spørsmål om utlysningene.

Opptak av webinaret vil være tilgjengelig på forskningsradet.no frem til søknadsfristen.

Kontaktpersoner

Tor Lunde Larsen

Christian Lund