background
21. okt

Søkerwebinar for INTPART 2020

Når:

21. oktober 2020 13.00 - 14.30

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
Meld deg på

Om arrangementet

Bli med på søkerwebinar for INTPART-utlysningen. Utlysningen er for etablering av internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon og er samadministrert av Forskningsrådet og Diku.

Se opptak

Det overordnede formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt institusjonelt samarbeid.

Videre skal INTPART-programmet føre til måloppnåelse på følgende delmål:

  • Varige internasjonale partnerskap som øker kvaliteten på høyere utdanning og forskning i Norge
  • Gode koplinger mellom høyere utdanning og forskning innenfor rammen av partnerskapene
  • Samarbeid med arbeids- og næringsliv for økt kvalitet og relevans innenfor rammen av partnerskapene, der det er relevant

Norske universitet, høgskoler eller annen norsk forskningsorganisasjon kan søke om INTPART-midler for samarbeid med partnere i Brasil, Canada, Frankrike, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland og USA.

Du vil få veiledning, gode tips og råd til søknadsskriving.

Les mer om INTPART-utlysningen her.