background
17. mar

UTSATT: Seminar om kompetanse- og samarbeidsprosjekt i Forskningsrådet

Når:

17. mars 2020 10.00 - 16.00

Hvor:

UiA, Campus Kristiansand (rom F2 007) og Campus Grimstad (rom D3 053)

Arrangementstype:

Seminar

Meld deg på

Om arrangementet

Helsemyndighetene har det siste døgnet skjerpet rådene for å hindre spredningen av koronaviruset. For å bidra i innsatsen for å begrense spredningen av viruset og krav om begrenset reisevirksomhet for Forskningsrådets ansatte, velger vi å utsette seminaret om Kompetanse- og samarbeidsprosjekt 17. mars. Vi tror merverdien av seminaret også vil bli større når detaljene rundt de tematiske delene av utlysningen er offentliggjort. Disse er delvis klare, men forsinket på nett av ulike årsaker.

Det har vært stor interesse for seminaret, og vi håper å kunne arrangere seminaret etter påske, forhåpentligvis som et fysisk seminar, alternativt som et webinar med utfyllende informasjon og gode eksempler fra flere fagområder.

Vi anbefaler dere alle å:

Har dere spørsmål utover dette, kan vi organisere korte videomøter for prosjektgrupper som er i gang med en søknad og trenger avklaring for å komme videre.

------------------------------------------------------------------------------

I samarbeid med Universitetet i Agder inviterer Forskningsrådet til seminar om søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Formålet med søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Søknadstypen forutsetter samarbeid mellom forskningsmiljøer og relevante aktører utenfor forskningssektoren.

Det blir mulighet for korte møter med representanter fra Forskningsrådet. Påmelding ved oppmøte. Inviter gjerne med samarbeidspartnere til seminaret.

Det er begrenset med plasser.

Program

Kl. 10-12: Campus Kristiansand (F2 007)

 • KSP med hovedvekt på Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv
  • Presentasjon av søknadstypen, utlysninger og eksempler
  • Regionale kompetanse- og samarbeidsprosjekt i Regionale forskningsfond Agder
  • Mulighet for korte møter med representanter fra Forskningsrådet

Kl. 13-16: Campus Grimstad (D3 053)

 • KSP med hovedvekt på Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet
  • Presentasjon av søknadstypen, utlysninger og eksempler
  • Regionale kompetanse- og samarbeidsprosjekt i Regionale forskningsfond Agder
  • Mulighet for korte møter med representanter fra Forskningsrådet

Kontakt