background
12. feb

Seminar om intervensjonsstudier i utdanningssektoren

Når:

12. februar 2020 09.00 - 15.00

Hvor:

Auditoriet Moser, Forskningsrådet

Meld deg på

Om arrangementet

Forskningsrådet, sammen med Kunnskapsdepartementet, inviterer til en spennende dag om intervensjonsstudier i utdanningssektoren.

Det blir interessante sluttresultater fra prosjektene finansiert gjennom Program for bedre gjennomføring samt bidrag fra prosjektene som er i sluttfasen finansiert gjennom LÆREEFFEKT.

Det blir også kommentarer og erfaringsutveksling fra skoleeiere som har deltatt i prosjektene.

Møteleder: Kristen Ulstein, Forskningsrådet

Seminaret strømmes

Program

09.00 Registrering/kaffe
09.30 Velkommen v/Jon Arne Røttingen, Forskningsrådet
09.40 Introduksjon v/Kristen Ulstein, Forskningsrådet
09.45 Prosjektpresentasjoner

 • Resultater fra forsøk med tilrettelagt matematikkopplæring i Oslo
  Forsker Lars Johannes Kirkebøen, SSB og Oslo kommune
  Statistisk Sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Oslo kommune
 • Yrkesfagelevers utbytte av intensivundervisning i matematikk
  Professor Torberg Falch, NTNU og Magne Nesvik, Rogaland fylkeskommune

10.15 Kaffepause

10.30 Prosjektpresentasjoner

 • Complete – kan gode psykososiale miljøer bedre gjennomføring?
  Professor Torill M.B. Larsen, Universitetet i Bergen
 • Å forebygge frafall i videregående opplæring: hovedfunn fra IKO-prosjektet
  Professor Ira Malmberg-Heimonen, OsloMet

11.00 Kommentar fra deltakende fylkeskommuner og prosjektledere

11.45 Lunsj

12.30 LÆREEFFEKT – Introduksjon v/Forskningsrådet

 • Prosjektpresentasjoner
 • Erfaringer fra Two Teachers – prosjektet
  Professor Oddny Judith Solheim, UiS
 • 1+1 prosjektet. Erfaringer ved gjennomføring av et RCT-prosjekt
  direktør, Vibeke Opheim, NIFU
 • Effekten av en bevilgning til økte lærerressurser på 1.-4. trinn
  Forsker Astrid Marie Jorde Sandsør, NIFU

13.20 Kommentar fra deltakende kommuner

13.45 Kaffepause

14.00 Oppsummering v/Kunnskapsdepartementet
14.30 Forskning på effekter av tiltak for økt kvalitet i barnehage og skole – ny utlysning v/ Forskningsrådet
15.00 Avslutningsord v/Forskningsrådet

Kontakt

Hilde Fanuelsen