20. mai

Pilot-T: Informasjonsmøte

Når:

20. mai 2020 12.00 - 13.30

Hvor:

Digitalt

Arrangementstype:

Møte

Meld deg på

Om arrangementet

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og ITS Norge inviterer til et digitalt informasjonsmøte om årets Pilot-T-utlysning og søknadsprosessen.

Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye smarte mobilitetsløsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre aktører fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder.

Pilot-T er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Kontakt

Mette Brest Jonassen