Missions på norsk - Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2020

Når:

24. mars 2020 09.00 - 15.30

Hvor:

Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3, Oslo.

Arrangementstype:

Konferanse

Passer for:

Politikere, forvaltning, ledelse ved forskningsorganisasjoner, forskere, næringsliv

Påmeldingsfrist:

23. mars kl. 18

Om arrangementet

Missions i forskning- og innovasjonspolitikken handler å sette ambisiøse, målbare og tidfestede mål for å løse samfunnsutfordringer som angår folk flest, og står sentralt i utformingen av EUs nye rammeprogram, Horizon Europa. En missions-orientert forsknings- og innovasjonspolitikk skal stimulere samspillet mellom ulike sektorer og bidra til at vi får større effekt av offentlige investeringer i forskning og innovasjon.

Hva er egentlig nytt med missions? Hvordan bør Norge forholde seg til missions slik de utformes i Horizon Europa? Hvilke spesifikke norske missions bør vi gripe fatt i?

Dette og mer til får du høre mer om på Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken i 2020, den 24. mars på Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo.

Program med foredragsholdere kommer i januar.

Kontakt:

Svein Olav Nås