25.
nov

NY DATO: Missions på norsk - Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2020

Når:

25. november 2020 09.00 - 15.30

Hvor:

Radisson Blu Plaza Hotel, Sonja Henies plass 3, Oslo.

Arrangementstype:

Konferanse

Passer for:

Politikere, forvaltning, ledelse ved forskningsorganisasjoner, forskere, næringsliv

Om arrangementet

Ny dato for Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2020 er onsdag 25. november på Radisson Blu Scandinavia Hotell, Holbergs gate 30 i Oslo. Konferansen var planlagt 24. mars, men måtte flyttes pga. COVID-19-pandemien. Vi tar forbehold om at det kan bli enkelte endringer i programmet.

Missions i forskning- og innovasjonspolitikken handler å sette ambisiøse, målbare og tidfestede mål for å løse samfunnsutfordringer som angår folk flest, og står sentralt i utformingen av EUs nye rammeprogram, Horizon Europa. En missions-orientert forsknings- og innovasjonspolitikk skal stimulere samspillet mellom ulike sektorer og bidra til at vi får større effekt av offentlige investeringer i forskning og innovasjon.

Hva er egentlig nytt med missions? Hvordan bør Norge forholde seg til missions slik de utformes i Horizon Europa? Hvilke spesifikke norske missions bør vi gripe fatt i?

Dette og mer til får du høre mer om på Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken i 2020, den 24. mars på Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo.

Konferansen vil bli strømmet på video (lenke kommer).  

Program

09.00-09.30 Registrering og kaffe. 

09.30-10.30: Idékraft møter politikk
Hvordan passer missions inn i norsk forsknings- og innovasjonspolitikk?

 • John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet
  Henrik Asheim, Forsknings- og høyere utdanningsminister

10.30-12.00: Hva er missions?
Hva er nytt med missions? Hvordan bruke missions? Er det smart å legge om forsknings- og innovasjonssystemet til en missions-orientert politikk?

 • Wolfgang Polt, Director of Policies ved Joanneum research i Østerrike
 • Signe Ratso, Deputy Director-General of Directorate-General "Research and Innovation" (RTD), European Commision
 • Jan Fagerberg, professor ved TIK-senteret, Universitetet i Oslo

12.00-13.00: Lunsj

13.00-14.00: Hvordan velge og implementere missions?
Hvilke utfordringer og muligheter har Norge for missions-arbeid?

 • Philippe Larrue, policy analyst, OECD

Norske eksempler:

 • Tine Nordgreen, forsker ved Universitetet i Bergen
 • Niki Gaitani, forsker ved NTNU
 • Nhien Nguyen, forsker ved Institutt for nordlandsforskning
 • Fridtjof Unander, områdedirektør i Forskningsrådet

14.00-14.20: Kaffe

14.20-15.45: Hvordan organisere arbeid med missions?
Hvordan kan arbeidet med missions styres best mulig? Hvordan engasjere innbyggere? Hvilken rolle kan dagens institusjoner spille?

 • Dan Hill, Director of Strategic Design, Vinnova
 • Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger
 • Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet

Panelsamtale:

 • Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge
 • Anne Kvam, konserndirektør i Telenor
 • John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet
 • Tanja Storsul, direktør ved Institutt for samfunnsforskning

Kontakt:

Svein Olav Nås