25.
nov
Gjennomført
Mann med VR-briller og rosa bakgrunn

Missions på norsk - Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2020

Når:

25. november 2020 10.00 - 14.00

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Politikere, forvaltning, ledelse ved forskningsorganisasjoner, forskere, næringsliv

Arrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

Se opptak

-----

Hva er egentlig nytt med "missions"? Hvordan bør Norge forholde seg til missions slik de utformes i Horisont Europa? Hvilke spesifikke norske missions bør vi gripe fatt i? Dette og mer til får du høre om på Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken.

Missions i forskning- og innovasjonspolitikken handler om å sette ambisiøse, målbare og tidfestede mål for å løse samfunnsutfordringer som angår folk flest, og står sentralt i utformingen av EUs nye rammeprogram, Horisont Europa. En missions-orientert forsknings- og innovasjonspolitikk skal stimulere samspillet mellom ulike sektorer og bidra til at vi får større effekt av offentlige investeringer i forskning og innovasjon.

Vi vil også kunngjøre årets vinner av innovasjonsprisen 2020 på konferansen.

Program

Onsdag 25. november 2020

10:00

Idékraft møter politikk

Hvordan passer missions inn i norsk forsknings- og innovasjonspolitikk?

 • John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet
 • Henrik Asheim, Forsknings- og høyere utdanningsminister
10:40

Innovasjonsprisen 2020

Områdedirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik deler ut årets innovasjonspris. 

10:50

Hva er missions?

Hva er nytt med missions? Hvordan bruke missions? Er det smart å legge om forsknings- og innovasjonssystemet til en missions-orientert politikk?

 • Wolfgang Polt, Director of Policies ved Joanneum research i Østerrike
 • Signe Ratso, Deputy Director-General of Directorate-General "Research and Innovation" (RTD), European Commision
 • Jan Fagerberg, professor ved TIK-senteret, Universitetet i Oslo
11:55

Pause

12:10

Hvordan velge og implementere missions?

Hvilke utfordringer og muligheter har Norge for missions-arbeid?

 • Philippe Larrue, policy analyst, OECD
 • Dan Hill, Director of Strategic Design, Vinnova, Sverige

Norske eksempler:

 • Tine Nordgreen, forsker ved Haukeland universitetssykehus
 • Niki Gaitani, førsteamanuensis ved NTNU
 • Nhien Nguyen, forsker ved Nordlandsforskning
 • Fridtjof Unander, områdedirektør i Forskningsrådet
12:50

Panelsamtaler: Hvordan organisere arbeid med missions?

Hvordan kan arbeidet med missions styres best mulig? Hvordan engasjere innbyggere? Hvilken rolle kan dagens institusjoner spille?

 • Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger.
 • Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.
 • Eva Camerer, direktør for strategi og analyse i Innovasjon Norge.
 • Bjørn Taale Sandberg, forskningsdirektør i Telenor.
 • Tanja Storsul, direktør ved Institutt for samfunnsforskning
 • Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør i Forskningsrådet
14:00

Slutt

Kontakt:

Svein Olav Nås