22. okt

Kunnskap i krisetider. Lansering av Indikatorrapporten 2020

Når:

22. oktober 2020 10.00 - 11.45

Hvor:

Forskningsrådet, Drammensveien 288, Oslo

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Alle som er interessert i samspillet mellom forskningssystemet og samfunnsutviklingen

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
Meld deg på

Om arrangementet

Koronapandemien har tvunget mange til å tenke nytt. Hvordan bruker vi forskning og innovasjon i møte med kriser og brå samfunnsendringer? Hvem ser nye muligheter og hvem må kutte når pilene peker nedover? Hva er statens og næringslivets rolle?

Ved lanseringen av Indikatorrapporten 2020 ser vi på trender i forskning og innovasjon i lys av dagens krisesituasjon og tidligere kriser. Du får presentert ferske tall fra rapporten, høre forberedte kommentarer og oppleve gode diskusjoner på scenen.

Svein Stølen (rektor ved Universitetet i Oslo), Anita Krohn Traaseth (næringslivsleder og samfunnsdebattant) og John-Arne Røttingen (administrerende direktør i Forskningsrådet) deltar i et panel som kommenterer de ulike innleggene.

Om Indikatorrapporten

Rapporten er resultat av et samarbeid mellom Norges forskningsråd, SSB og NIFU der NIFU har det redaksjonelle hovedansvaret og Norges forskningsråd er utgiver. En redaksjonskomite med medlemmer fra de tre organisasjonene, Innovasjon Norge, UiO og SIVA følger arbeidet. Rapporten har blitt gitt ut siden 1997 (årlig fra 2009) for å bidra til kunnskapsgrunnlaget ved å gi en samlet oversikt over status og utvikling i det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Fra 2018 har rapporten vært en nettpublikasjon.

I rapporten for 2020 er indikatorene organisert i 8 kapitler: FoU i Norge (kap. 1), Internasjonal FoU (kap. 2), Menneskelige ressurser (kap. 3), Bevilgninger og virkemidler (kap. 4), Immaterielle rettigheter (kap. 5), Vitenskapelig publisering (kap. 6) og Innovasjon i Norge og Europa (kap. 7). I kapittel 8 inngår hovedtrender og tverrgående tema (lenker fra ulike deler av rapporten). På nettsiden finner man også en tabelldel, nyheter, informasjon om Barometerland.

Kapittel 1, 3 og 6 er lagt ut. Her finner dere korte infographics til kapittel 3 og kapittel 6, mens vi laget en liten presentasjonsfilm til kapittel 1.

Øvrige kapitler legges ut frem mot 22. oktober.

Program

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.56 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.