22.
okt
Bord med verdenskart, laptop. mobiltelefon og notatblokk

Kunnskap i krisetider. Lansering av Indikatorrapporten 2020

Når:

22. oktober 2020 10.00 - 11.45

Hvor:

Forskningsrådet, Drammensveien 288, Oslo

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Alle som er interessert i samspillet mellom forskningssystemet og samfunnsutviklingen

Arrangementet strømmes

Om arrangementet

Koronapandemien har tvunget mange til å tenke nytt. Hvordan bruker vi forskning og innovasjon i møte med kriser og brå samfunnsendringer? Hvem ser nye muligheter og hvem må kutte når pilene peker nedover? Hva er statens og næringslivets rolle?

Ved lanseringen av Indikatorrapporten 2020 ser vi på trender i forskning og innovasjon i lys av dagens krisesituasjon og tidligere kriser. Du får presentert ferske tall fra rapporten, høre forberedte kommentarer og oppleve gode diskusjoner på scenen.

Delta fysisk eller digitalt

Meld deg på nå, så sender vi deg oppdateringer om programmet så snart det er klart.

Program

Satser vi mer på kunnskap når økonomien går dårlig?

Flere teorier tilsier at det lønner seg å satse på kunnskap i nedgangstider. Men satsing koster, og hovedmønsteret internasjonalt er at næringslivets forskning ofte følger konjunkturene, mens offentlige investeringer er mer stabile og ofte motsykliske. Hva sier tallene om sammenhengen mellom nedgangstider og satsing på kunnskap?

Bidrar krisepakker til fornyelse eller mer av det samme?

Brå nedturer møtes ofte med omfattende offentlige støttetiltak, såkalte krisepakker. Flere av disse er rettet mot forskning og innovasjon. Fører de til fornyelse eller bidrar de mest til å forlenge den spesialiseringen vi har? Kan og bør de gis en tydeligere retning?

Har systemet kapasitet til å utnytte krisepakkene? Forskning for brannslukking eller beredskap?

Har forsknings- og innovasjonssystemet en god nok “kriseberedskap”? Lar det seg gjøre på kort varsel å oppskalere kapasitet og endre faglig retning og innhold på forskningen? Og bør kriser og brå samfunnsendringer styre prioriteringene for forskning og innovasjon?

Om Indikatorrapporten

Indikatorrapporten er en årlig rapport over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Den består av figurer, tabeller og analyser.

Les mer på nettsiden for Indikatorrapporten