background
10. nov

Lansering Horisont Europa i Vestland

Når:

10. november 2020 10.00 - 11.30

Hvor:

Vestland

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Bedrifter, forskarar, offentlege aktørar, klynger, næringshagar, innovasjonsselskap og andre

Pris:

Gratis

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
Meld deg på

Om arrangementet

Regional HEU med fire logoer.jpg

Ved nyttår går startskotet for EU sitt nye forsking- og innovasjonsprogram, Horisont Europa. Her ligg det store moglegheiter for både norske bedrifter, forskarar og offentlege aktørar som ønskjer å delta i internasjonalt samarbeid og bidra til å løyse store samfunnsutfordringar.

Tysdag 10. november kl. 10.00 - 11.30 inviterer EU nettverket for Sogn og Fjordane, Innovasjon Norge Vestland og Noregs forskingsråd til digitalt informasjonsmøte, med moglegheit til ein-til-ein samtale med EU-rådgjevar og nasjonale kontaktpunkt (NCP) i Forskingsrådet etter lunsj.

Les gjerne meir om Horisont Europa her: Horisont Europa

Arrangørar er EU nettverket for Sogn og Fjordane i samarbeid med Vestland fylkeskommune, Innovasjon Norge og Noregs forskingsråd.

Du møter

Merete Mikkelsen

Dagleg leiarVest-Norges Brusselkontor

Bård Sandal

Fylkesdirektør, avdeling for innovasjon og næringsutviklingVestland fylkeskommune

Inger Nordgard

SpesialrådgjevarNorges Forskingsråd

Ingvild Håvardstun Kjørrefjord

EU-rådgjevarInnovasjon Norge Vestland

Leif A. Stavøstrand

Dagleg leiarEvoy

Roger Flølo

CEOnLink

Merete Lunde

Spesialrådgjevar, regionansvarleg VestlandNorges Forskingsråd

Ida Tidemann-Andersen

Forskar ved Vestlandsforsking og leiar for EU-nettverk for Sogn og Fjordane

Marte Jensen

EU-rådgjevarNCE Maritime CleanTech

Nasjonale kontaktpersonar

Med ansvar for ulike fagområde i ein-til-ein samtalane

Program