28. okt

Ideologi eller fakta – hvem er forskerne til for? Debattmøte fra Tromsø

Når:

28. oktober 2020 15.00 - 16.00

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Alle som er interesserte i forskningskommunikasjon

kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Om arrangementet

Livestreames på facebook og forskning.no

I Norge er det om lag 13 000 forskerårsverk på universiteter og høyskoler. Fra tid til annen kommer det kritikk av forskere for å være ideologisk styrt eller ikke ta tilstrekkelig hensyn til lokale og nasjonale behov. Motsatt blir det fra forskerhold hevdet at enkelte forskningsresultater blir oversett og verste fall forsøkt kontrollert. Hvem skal forskerne egentlig tjene?

En betydelig andel nordmenn mener at forskere ofte har sin egen politiske agenda og at politikere og medier driver selektiv formidling av forskningsresultater ut fra hva som tjener deres sak. Samtidig kan vi lese om hvordan forskning og kunnskap er under press andre steder i verden. Er det noen grunn til bekymring?

Debattleder: Nina Kristiansen, redaktør i forskning.no

I panelet:
Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet
Helge Nitteberg, sjefredaktør Nordlys
Knut Røed, seniorforsker, Frischsenteret
Marianne S. Emblemsvåg, UF-komiteen, Høyre
Anki Gerhardsen, mediekommentator
Taran Thune, forsker, Universitetet i Oslo
Silje Tellmann, forsker, Universitetet i Oslo

Forskning.no arrangerer i samarbeid med Forskningsrådet debattmøter om forskning og samfunn rundt i landet. Første sted er Tromsø.