background
24. jan

Horisont 2020: Utveksling av ansatte innen forskning og innovasjon (MSCA RISE)

Når:

24. januar 2020 10.00 - 12.00

Hvor:

Møterom Abel 1, Norges forskningsråd, Drammensveien 288, 0283 Oslo

Arrangementstype:

Kurs

Passer for:

Forskere, EU-rådgivere, bedrifter, offentlig sektor

Påmeldingsfrist:

22. januar

Meld deg på

Om arrangementet

Informasjonsmøte om siste utlysning for å finansiere utveksling mellom forsknings- og innovasjonsaktører under MSCA RISE i Horisont 2020.

Marie Sklodowska-Curie Actions «Research and Innovation Staff Exchange” (RISE) støtter prosjekter som har fokus på internasjonalt og/eller intersektorielt forskningssamarbeid og forskerutveksling. Siste utlysning i Horisont 2020 åpner 5. desember 2019, med søknadsfrist 28. april 2020.

Informasjonsmøtet gir deg innsikt i hva RISE er, og hvordan du bør gå frem for å skrive en konkurransedyktig prosjektsøknad. Fredrik Olsson-Hector, Head of Unit i Research Executive Agency (REA) i Europa-kommisjonen, kommer for å gi oss siste nytt. Dessuten vil koordinator Salman Nazir fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) fortelle om erfaringene da de søkte og fikk midler til prosjektet ENHANCE


Hvem kan være med i RISE?

MSCA RISE er åpen for alle fagområder og temaer, også interdisiplinære, og retter seg både mot akademiske institusjoner, bedrifter, organisasjoner og andre som tilhører den ikke-akademiske sfæren.

Støtten et RISE-konsortium mottar er ikke forskningsmidler, men bidrag til å dekke kostnadene til utveksling av ansatte (staff) som på en eller annen måte er involvert i forsknings- og innovasjonsaktiviteter. De ansatte kan være forskere, men også administrativt ansvarlige, teknisk personell eller i ledelsesfunksjoner.

RISE har en innvilgelsesrate på om lag 25%. Siden RISE-prosjekter skiller seg en del fra ordinære EU-søknader, anbefaler vi alle potensielle søkere å få med seg møtet. Det kan betale seg!

Vi setter pris på at du melder deg på enten du skal delta fysisk i møtet eller følge strømmingen. Da kan vi også sende deg presentasjonene i etterkant

Presentasjoner

 

 

Berit Sundby Avset

Per Magnus Kommandantvold