07.
08.
des
background

Horisont 2020/Horizon Europe - Master of Finance

Når:

7. desember 2020 09.00 - 8. desember 2020 15.30

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Forskere, rådgivere, prosjektledere

Pris:

Ingen kursavgift.

Påmeldingsfrist:

30. november kl.15:00

Arrangementet strømmes

Om arrangementet

To-dagers kurs - webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Kurset inneholder:

  • En introduksjon til de finansielle reglene i Horisont 2020 – fra basis til de mest avanserte problemstillinger, med en praktisk vinkling.
  • En workshop på avansert nivå, hvor deltakerne får utlevert en pakke bestående av timelister, lønnsslipper, fakturaer, kontrakter og annet materiale for et virtuelt Horisont 2020-prosjekt. Deltakerne skal så kalkulere godkjente kostnader (eligible costs) og sende en finansiell rapport (financial statement).
  • Diskusjoner om hvordan finansielle problemstillinger skal håndteres i prosjektrapporteringen, inkludert avvik, feil og andre flaskehalser.
    En introduksjon til prosjektrevisjoner (audits), prosedyrer, hva som er hensikten med dem og hva som kan være potensielle risiki.
  • En workshop on prosjektrevisjoner. Deltakerne får en rolle som proskjektrevisor for en dag, og skal gjøre en revisjon av finansielle rapporter og komplett dokumentasjon av et EU-prosjekt.

Kurset blir holdt på engelsk.

Fra kursbeskrivelsen

Training course outputs:

  • Learn everything about the financial rules of H2020 - find out what is new, what has changed and how to get the most out of your budget.
  • Participate in Europa Media's well-known Financial Reporting and EC Audit workshops and prepare your financial statement (Form C) and simulate a real-life audit.
  • Discover the mistakes you made during the workshops and find out how to avoid making them again.

Prerequisite: participation on a Level 2 management course, or experience in H2020 financial reporting

Program

INDICATIVE AGENDA - DAY 1

INDICATIVE AGENDA - DAY 2

Kontakt

Inger Nordgard