background
24. sep - 25. sep

Horisont 2020/Horizon Europe - Master of Finance

Når:

24. september 2020 09.00 - 25. september 2020 10.00

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Forskere, rådgivere, prosjektledere

Pris:

Ingen kursavgift.

Påmeldingsfrist:

17. september kl.15:00

Arrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

To-dagers kurs - webinar: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen. Grunnet koronasituasjonen vil kurset streames som webinar.

Kurset inneholder:

 • En introduksjon til de finansielle reglene i Horisont 2020 – fra basis til de mest avanserte problemstillinger, med en praktisk vinkling.
 • En workshop på avansert nivå, hvor deltakerne får utlevert en pakke bestående av timelister, lønnsslipper, fakturaer, kontrakter og annet materiale for et virtuelt Horisont 2020-prosjekt. Deltakerne skal så kalkulere godkjente kostnader (eligible costs) og sende en finansiell rapport (financial statement).
 • Diskusjoner om hvordan finansielle problemstillinger skal håndteres i prosjektrapporteringen, inkludert avvik, feil og andre flaskehalser.
  En introduksjon til prosjektrevisjoner (audits), prosedyrer, hva som er hensikten med dem og hva som kan være potensielle risiki.
 • En workshop on prosjektrevisjoner. Deltakerne får en rolle som proskjektrevisor for en dag, og skal gjøre en revisjon av finansielle rapporter og komplett dokumentasjon av et EU-prosjekt.

Kurset blir holdt på engelsk.

Fra kursbeskrivelsen

Training course outputs:

 • Learn everything about the financial rules of H2020 - find out what is new, what has changed and how to get the most out of your budget.
 • Participate in Europa Media's well-known Financial Reporting and EC Audit workshops and prepare your financial statement (Form C) and simulate a real-life audit.
 • Discover the mistakes you made during the workshops and find out how to avoid making them again.

Prerequisite: participation on a Level 2 management course, or experience in H2020 financial reporting

Program

09:00 – 09:30 Event opening
09:30 – 11:00 Hitchhiker’s Guide to the Financial Rules of Horizon 2020 Part 1: The Basics

Detailed introduction to the financial rules of H2020 with real-life examples:

 • Basic facts
 • Importance of the budget and of the resources
 • Cost vs Price principle
 • Basic financial principles in theory and practice
 • Form of Grants, Forms of Costs
 • Eligible and non-eligible costs with comparison and all exceptions
 • Direct and indirect costs

(11:00 – 11:15 Coffee break)

11:15 – 12:15 Hitchhiker’s Guide to the Financial Rules of Horizon 2020 Part 2/1: The Practicalities

Introducing the cost categories

 • Personnel costs calculations – showing the possible ways:
 • Employees and other employment contracts
 • Financial-year based vs monthly-based calculation
 • Number of productive hours to consider
 • Additional remuneration
 • Bonuses, fringe-benefits and other complements
 • Unit-based personnel costs calculation
 • In-house consultants and seconded employees
 • SME-owner rates

(12:15 – 13:00 Lunch)

13:00 – 14:00 The Hitchhiker’s Guide to the Financial Rules of Horizon 2020 Part 2/2: The Practicalities

 • Subcontracting and other third parties
 • Travel costs, Consumables vs. Overheads
 • Equipment and assets
 • Internally invoiced items
 • Indirect costs calculation

14:00 – 14:30 The Hitchhiker’s Guide to the Financial Rules of Horizon 2020 Part 3: The Easy stuff

 • Funding Rates
 • Receipt calculations
 • Guarantee Fund
 • Certificates on Financial Statements, Certificate on Methodology, etc.
 • Payments and Exchange rates

(14:30 – 14:45 Coffee break)

14:45 – 16:00 Workshop: Financial Reporting – Part 1

Introduction - Participants will prepare a financial statement for a virtual Horizon 2020 project, based on “dummy” invoices, salary slips, receipts and bills, time records and certificates, which are generated individually for each participant.

09:00 – 10:30 Workshop: Financial Reporting – Part 2

(10:30 – 10:45 Coffee break)

10:45 – 12:00 Understanding the Financial Reports
Pragmatic approaches in reporting; Point-by-point assessment of the prepared financial reports: Format, content; overall principles, possible bottlenecks, what should and should not be included.

(12:00 – 13:00 Lunch)

13:00 – 14:15 How to deal with Financial issues in the Periodic Reports
Step-by-step guide on how to report costs, deal with deviations, and internal allocation issues. Handling the EC requests for clarification, suspension of payments and other issues with hands-on approach.

(14:15 – 14:30 Coffee break)

14:30 – 15:00 European Commission driven audits in theory
Technical and financial audits and reviews – how do they happen? What is the Beneficiaries’ and the Commission’s perspective: Pragmatic approaches in financial reporting

15:00 – 16:00 Individual consultancies, Q&A session

Kontakt

Inger Nordgard