AVLYST: HAVBRUK2020 - klima for havbruk?

Når:

25. mars 2020 10.00 - 27. mars 2020 15.00

Hvor:

Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen

Arrangementstype:

Konferanse

Påmeldingsfrist:

Søndag 8. mars 2020

Meld deg på

Om arrangementet

Helsemyndighetene har det siste døgnet skjerpet rådene for å hindre spredningen av koronaviruset ytterligere. Blant annet forbys arrangementer innendørs med flere enn 500 deltakere, og det er en sterk anbefaling å begrense fysiske møter. Mange virksomheter innfører også strenge reiserestriksjoner for sine ansatte, og dette gjør det praktisk vanskelig å gjennomføre møter og konferanser. Vi velger derfor å avlyse HAVBRUK 2020 25.-27.mars.

Interessen for konferansen har vært gledelig stor. Vi forsøker å få til en ny konferanse når det er praktisk mulig.

Innbetalt deltakeravgift vil bli refundert fullt ut. Hvis kostnaden til deltakeravgiften dekkes på andre måter, meld fra til ioe@rcn.no innen 20.mars. Kostnader til reise refunderes ikke av Forskningsrådet.

Vi beklager ulempene du måtte ha som følge av dette.

Hilsen FHF og Forskningsrådet.

Konferansen HAVBRUK2020 – klima for havbruk? samler forskere, næringsliv, forvaltning og politikere til viktige forskningspolitiske diskusjoner og presentasjon av ny, spennende forskning.

HAVBRUK2020 arrangeres på Edvard Grieg Quality Hotel i Bergen 25.-27. mars av Forskningsrådet i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

Hvis du ønsker å presentere dine resultater på konferansen i form av et muntlig innlegg eller en poster, kan du sende oss et sammendrag på vedlagte mal. Sammendraget sendes eli@rcn.no innen 15.1.2020

Mer informasjon om konferansen og påmelding finner du her: www.havbruk2020.no

Kontakt

Elin Vikane