background
10. des

Forskningsfrokost: Hva funker i kampen mot barnefattigdom?

Når:

10. desember 2020 09.00 - 10.30

Hvor:

YouTube

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Arrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig
Meld deg på

Om arrangementet

Andelen barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier øker i Norge. Vi vet en del om årsakene til denne utviklingen, men hva vet vi egentlig om motgiften?

For å belyse denne utfordringen inviterer Forskningsrådet til en heldigital forskningsfrokost. 

På dette frokostseminaret møter vi tre forskere med hvert sitt ferske prosjekt om hva som kan fungere i bekjempelsen av de negative konsekvensene barnefattigdom fører med seg.

Kan en kommunal familiekoordinator som ser familiens behov under ett være en del av løsningen? Hvilken rolle spiller nabolaget for skoleprestasjoner til barn som vokser opp i lavinntektsfamilier? Hvilken rolle spiller barnehage og skole for disse barna?

Last ned presentasjonene

Eirin Mølland, Universitetet i Agder - Kan familiekoordinatorer gi bedre tjenestetilbud?

Astrid Marie Jorde Sandsør, Universitetet i Oslo -  Hvilken rolle spiller barnehage og skole?

Nicolai Borgen, Universitetet i Oslo - Kan nabolag forklare sosioøkonomiske forskjeller i skoleprestasjoner?

I tillegg deltok Silje Anine Moss fra KS i paneldiskusjonen.

Meld deg på og følg oss live eller i opptak når det måtte passe deg.

Kontaktperson

Geir Aas