background
13. feb

ERC søknadslesedag i Trondheim

Når:

13. februar 2020 13.30 - 16.30

Hvor:

NTNU, Disputasrommet, 2 etg i Hovedbygningen

Arrangementstype:

Kurs

Passer for:

Forskere og EU-rådgivere

Påmeldingsfrist:

6. februar 2020

Meld deg på

Om arrangementet

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC søknadslesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Rundt 40 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.

I løpet av våren arrangerer vi lesedager i Oslo, Trondheim, Bergen, Ås, Tromsø og hos Forskningsrådet. Se egne kunngjøringer for hver dag.

Vi forutsetter at du er godt kjent med ERC sine søknadstyper og at du har satt deg inn i betingelser og søknadsmaler. Lesedagene er bare for forskere og rådgivere fra norske institusjoner (universiteter/høyskoler/forskningsinstitutter etc).

Samme dag arrangerer NTNU og Forskningsrådet kurs i hvordan du kan skrive en god Advanced grant søknad:

Hvis du har spørsmål rundt din ERC-søknad så kan du kontakte EU-rådgiver/ekstern finansiering rådgiver på din institusjon, eller oss som er nasjonale kontaktpersoner for ERC (NCP), se under. Du finner også all informasjon om søknader og utlysninger på ERC sine nettsider

Berit Sundby Avset

Per Magnus Kommandantvold