background
15. jan

ERC søknadslesedag i Forskningsrådet

Når:

15. januar 2020 12.00 - 15.00

Hvor:

Forskningsrådet, Drammensveien 288, Lysaker, Møterom Frisch 1+2

Arrangementstype:

Kurs

Passer for:

Forskere og EU-rådgivere

Påmeldingsfrist:

9. januar 2020

Meld deg på

Om arrangementet

Norges forskningsråd arrangerer en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council, ERC.

På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Rundt 40 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.
I løpet av våren 2020 arrangerer vi lesedager i Oslo, Trondheim, Bergen, Tromsø og hos Forskningsrådet. Se egne kunngjøringer for hver dag.

Vi forutsetter at du er godt kjent med ERC sine søknadstyper og at du har satt deg inn i betingelser og søknadsmaler. Lesedagene er bare for forskere fra norske institusjoner (universiteter/høyskoler/forskningsinstitutter etc) og for EU-rådgivere ved de samme institusjonene.

7-8 ganger i året arrangerer vi i samarbeid med noen av de store universitetene kurs i hvordan du kan skrive en god søknad til ERC. Du finner invitasjon og påmelding på Forskningsrådets arrangementssider.

Hvis du har spørsmål rundt din ERC-søknad så kan du kontakte EU-rådgiver/ekstern finansiering rådgiver på din institusjon, eller oss som er nasjonale kontakt personer for ERC (NCP), se under. Du finner også all informasjon om søknader og utlysninger på ERC sine nettsider.

Berit Sundby Avset

Per Magnus Kommandantvold