background
05. mar

ERC søknadslesedag i Ås

Når:

5. mars 2020 13.30 - 16.30

Hvor:

Vitenparken Campus Ås (NMBU), Fredrik A Dahls vei 8, 1433 Ås

Arrangementstype:

Kurs

Passer for:

Forskere og EU-rådgivere

Påmeldingsfrist:

27. februar 2020

Meld deg på

Om arrangementet

Norges forskningsråd arrangerer i samarbeid med NMBU på Ås en "ERC søknadslesedag" for forskere som planlegger en søknad til European Research Council (ERC), og for EU-rådgivere ved norske institusjoner.

På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Rundt 40 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.
I løpet av våren arrangerer vi lesedager i Oslo, Trondheim, Bergen, Ås, Tromsø og hos Forskningsrådet. Se egne kunngjøringer for hver dag.

Vi forutsetter at du er godt kjent med ERC sine søknadstyper og at du har satt deg inn i betingelser og søknadsmaler. Lesedagene er bare for forskere og rådgivere fra norske institusjoner (universiteter/høyskoler/forskningsinstitutter etc).

Hvis du har spørsmål rundt din ERC-søknad så kan du kontakte EU-rådgiver/ekstern finansiering rådgiver på din institusjon, eller oss som er nasjonale kontaktpersoner for ERC (NCP), se under. Du finner også all informasjon om søknader og utlysninger på ERC sine nettsider.

Foredrag om ERC på NMBU

Tidligere på dagen arrangerer NMBU et halvdags-seminar om ERC, med mange gode foredragsholdere. Dette arrangementet er også åpent for interesserte fra andre universiteter og høyskoler.

Berit Sundby Avset

Per Magnus Kommandantvold