Energiforskningskonferansen 2020 (virtuell)

Når:

17. juni 2020 09.00 - 12.30

Hvor:

Deltagere blir med fra egen PC/nettbrett/mobiltelefon

Arrangementstype:

Konferanse

Pris:

Konferansen er gratis

Om arrangementet

På Energiforskningskonferansen presenterer vi ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

2020 utgaven blir virtuell for første gang, og skal blant annet handle om:

  • Energiomstillingen, teknologiutvikling og FoU politikk i lys av koronaviruset og resulterende økonomisk utfall
  • Det globale FoU- og innovasjonsbehovet for å få til teknologiene for de mest krevende utslippsreduksjoner
  • Rollen til målrettede FoU-satsinger i å skape konkurransefortrinn for Norge i kommende internasjonale markeder for lavutslippsteknologier og –varer

Mer informasjon kommer.

Kontakt

Benjamin Donald Smith