background
17. jun

Energiforskningskonferansen 2020 (virtuell)

Når:

17. juni 2020 09.00 - 13.00

Hvor:

Deltagere blir med fra egen PC/nettbrett/mobiltelefon

Arrangementstype:

Konferanse

Pris:

Konferansen er gratis

Påmeldingsfrist:

16. juni kl. 12.00

Meld deg på

Om arrangementet

For opptak av foredragene, se de enkelte innleggene for lenke.

På Energiforskningskonferansen presenterer vi ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

2020-utgaven blir virtuell for første gang, med spennende foredrag og interaktive videosamtaler. På konferansen får du blant annet:

 • IEAs analyse av energiomstillingen i lys av koronakrisen
 • Debatt om hvordan målrettede FoU-satsinger kan skape konkurransefortrinn
 • Omvisninger av innovative energiløsninger direkte fra feltet

Se detaljert program og les den praktisk informasjonen om hvordan du deltar her

Foredragsholdere

Laura Cozzi

Chief Energy Modeller Det internasjonale energibyrået (IEA)

Laura Cozzi har overordnet ansvar for energimodeller og prognoser i IEA. Hennes innlegg bygger på ferske analyser om effektene av pandemien for energisystemet, rollen til økonomiske krisepakker i energiomstillingen, og teknologibehov for de mest krevende utslippskuttene.

Kingsmill Bond

Energistrateg Carbon Tracker

Kingsmill Bond er energistrateg hos Carbon Tracker, en uavhengig tenketank basert i London med fokus på finanssektoren. Han skal holde innlegg om hvordan koronapandemien kan være en katalysator for energiomstillingen, og rollen til finansmarkeder i dette.

Tina Bru

Olje- og energiminister

Tina Bru er olje- og energiminister og stortingsrepresentant fra Høyre. Hun er innvalgt for Rogaland fylke og satt frem til utnevnelsen som statsråd i Energi- og miljøkomiteen. Olje- og energidepartementet er størst blant de finansierende departementene til Forskningsrådets programmer på miljøvennlig energi.

John-Arne Røttingen

Administrerende direktørForskningsrådet

John-Arne Røttingen er administrerende direktør i Forskningsrådet. Han er opptatt av hvordan forsking og utvikling kan bidra til å løse helsekrisen så vel som den økonomiske krisen som følger av koronaviruset. Han er utdannet epidemiolog og leder nå en internasjonal studie i regi av verdens helseorganisasjon som tester medisiner mot viruset.

Fridtjof Unander

Områdedirektør Forskningsrådet

Fridtjof Unander er områdedirektør for ressursnæringer og miljø i Forskningsrådet. Han mener at koronapandemien gjør det enda viktigere å etablere nye målrettede satsinger på områder med stort potensial for å løse klimautfordringene, og der norsk næringsliv har fortrinn.

Digitale omvisninger: Laboratorium for nullutslippsbygg

ZEB-laboratoriet – Et verktøy for utvikling av klimatilpassede nullutslippsbygninger (illustrasjon: LINK arkitektur)

Digitale omvisninger: Mikronett

Hvordan balansere vind- og solkraft med bare batteri og hydrogen?

Digitale omvisninger: Fugleradar

Kan grisehaler redusere risikoen for at fugler kolliderer med kraftledninger?

Digitale omvisninger: Elektrisk betongtrommel

På vei til utslippsfri og stille byggeplass med el-drevet betongtrommel

Digitale omvisninger: Elektrisk passasjerskip

Den neste generasjon av nullutslippspassasjerskip – Hva skal til for å komme lengere, raskere?

Program

For opptak av foredragene, se de enkelte innleggene for lenke.

Møteleder: Ruth Astrid Sæter

Vi anbefaler å koble på i god tid før konferansen starter

 • John-Arne Røttingen, administrerende direktør, Forskningsrådet: På hvilke områder kan Norge ta en lederrolle i internasjonalt samarbeid om energi- og klimautfordringer? Video | Presentasjon
 • Tina Bru, olje- og energiminister: Lavutslippssamfunnet og pandemi – konsekvenser for energiforskningen Video
 • Breakoutdiskusjon i små grupper. Treff andre deltagere i en gruppediskusjon og spill inn spørsmål til panelsamtalen (skru gjerne på video!)
 • Panelsamtale med John-Arne Røttingen og Tina Bru. Med spørsmål fra salen Video

Hva er siste nytt om hvordan koronaviruset og resulterende økonomisk utfall påvirker energiomstillingen? Kan krisepakkene og en vridning av store investorer mot lavutslippsteknologi gjøre opp for momentumet tapt under pandemien? Og kan målrettede FoU-satsinger skape konkurransefortrinn for Norge i nye markeder for lavutslippsteknologi?

Bolken foregår på engelsk

 • Laura Cozzi, Chief Energy Modeller, International Energy Agency: Innovation for the energy transition – in light of the economic impacts of Covid-19.
 • Kingsmill Bond, Energy strategist, Carbon Tracker Initiative: Financing the transition: Crisis as midwife to the new. Video | Presentasjon
 • Fridtjof Unander, Executive Director, Oceans, Energy and Sustainability, Research Council of Norway: How targeted mission-based support for RD&D can give Norway a competitive edge in future technology markets. Video | Presentasjon
 • Breakoutdiskusjon i små grupper. Treff andre deltagere i en gruppediskusjon og spill inn spørsmål til panelsamtalen (skru gjerne video på!)
 • Panelsamtale med Laura Cozzi, Kingsmill Bond og Fridtjof Unander. Med spørsmål fra salen

Musikalsk innslag ved Harald Ramm Haugland

Vi kobler opp direkte for digitale omvisninger av spennende prosjekter. Hvert innlegg blir etterfulgt av spørsmål fra deltagerne.

 • Bernhard Kvaal, senior prosjektleder i TrønderEnergi og Anniken Auke Borgen, forretningsutvikler i TrønderEnergi: Mikronett – Hvordan balansere vind- og solkraft med bare batteri og hydrogen? Video
  • Prosjektet satser på å produsere og lagre nok fornybar energi til at området kan være frakoblet det sentrale strømnettet. Vi ser nærmere på løsningene.
 • Bård Stokke, seniorforsker i NINA og Diego Pavón Jordán, postdoc i NINA: Kan grisehaler redusere risikoen for at fugler kolliderer med kraftledninger?
  • I BIRDPOL-prosjektet brukes en mobil fugleradar for å studere fuglenes bruk av luftrommet rundt kraftledninger. Bli med ut i feltet. Mer info
 • Berit Time, sjefforsker i SINTEF Community, senterleder SFI KLIMA2050 og Arild Gustavsen, professor NTNU, senterleder FME ZEB: ZEB-laboratoriet – Et verktøy for utvikling av klimatilpassede nullutslippsbygninger. Video
  • Laboratoriet er under bygging. Bli med på byggeplassen for en omvisning av de mest spennede løsningene.

 • Tor Øyvin Aa, CEO i Brødrene Aa og Anstein Aa, technical manager i Brødrene Aa: Den neste generasjon av nullutslippspassasjerskip – Hva skal til for å komme lengere, raskere? Video
  • Vi drar til Hyen i Nordfjord for å se blant annet batteriløsningen til det fullelektriske passasjerskipet Legacy of the Fjords, som snart blir satt i drift i Oslofjorden.
 • Stein Hov, transportsjef i NorBetong: På vei til utslippsfri og stille byggeplass med el-drevet betongtrommel. Video | Presentasjon
  • Se den banebrytende betongbilen under oppdrag på byggeplassen.

Rune Volla, avdelingsdirektør for energi, Forskningsrådet
Video | Presentasjon

Kontakt

Benjamin Donald Smith