background
23. jun

Digitalt prosjektverksted - Vestland

Når:

23. juni 2020 10.00 - 13.30

Hvor:

Online

Arrangementstype:

Kurs

Passer for:

Prosjektverksted er et tilbud til aktører som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

19. juni 2020 kl. 23:00

Meld deg på

Om arrangementet

Prosjektverksted er et tilbud til aktører som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt i næringslivet eller offentlig sektor. Målgruppen er bedrifter og offentlig sektor i Vestland og deres forskningssamarbeidspartnere.

Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg i prosessen med å strukturere prosjektet. Gjennom eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse og hvordan du kan planlegge arbeidet.

Verktøyene Prosjektkanvas og Veiledning til prosjektstruktur er sentrale i verkstedet. Prosjektverksted er nyttig når du skal søke Forskningsrådet eller Regionalt forskingsfond Vestland om støtte til innovasjonsprosjekter og forprosjekter.

Arrangementet består av to deler; selve kurset og et tilbud om samtale med en rådgiver.

Kurset foregår online. Du vil få tilsendt lenke for å delta noen dager før arrangementet.

Prosjektverkstedet er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Regionalt forskingsfond Vestland, KS, Høgskulen på Vestlandet og forskningsmobiliseringsprosjektene VRI4 og MobiFORSK i Vestland fylkeskommune.

 

Program

Kl. 09.45–10.00: Kursrommet opnar, og du er klar med kaffekoppen

Kl. 10.00–11.30: Del 1: Kurs og introduksjon til verktøya prosjektkanvas og rettleiing til prosjektstruktur

Kl. 12.00–13.30: Del 2: Individuell samtale om din prosjektidé. Her kan du få 20 min. med ein rådgjevar for å diskutere prosjektidéen din, saman med andre som skal delta i prosjektet.

Kontakt

Merete Lunde