background
29. okt

Co-designing the Ocean Science we need for Polar regions

Når:

29. oktober 2020 15.00 - 17.00

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Arrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet


Hvordan skal vi forske og samarbeide i havforskningstiåret for å nå bærekraftsmål 14? På dette webinaret legges det vekt på nødvendigheten av samarbeid mellom disipliner og sektorer i hele forskningsløpet fra idé til bruk av resultater. Muligheter og utfordringer med slik havforskning i polarregionene tas opp. Du ser hele programmet når du klikker på lenken for å melde deg på.

Webinaret arrangeres av Forskningsrådet og Intergovermental Oceanographic Commision of UNESCO (IOC) og inngår i The Ocean Decade Virtual Series.

Webinaret er en oppfølging av "Co-designing the science we need for the Ocean Decade”, første webinar "the virtual series".

Arrangementet ser også på resultater og arbeid i Arctic Ocean Decade-workshopen i Tromsø i januar 2020 og de digitale workshopene om Arctic Ocean Action Plan som arrangeres 22. og 23. oktober.

 

 

 

Ta kontakt

Jon L. Fuglestad

Mette Mila