En rom fullt av mennesker som hører på et foredrag
05. nov

Årskonferanse for Regionale forskningsfond 2021

Når:

5. november 2021 09.00

Hvor:

Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Arrangementstype:

Konferanse

Passer for:

Alle med ansvar for regional utvikling hos departementer, Forskningsrådet, kommunesektoren og øvrig virkemiddelapparat.

Pris:

Gratis

Om arrangementet

Regionreformen er iverksatt med 11 regionale forskningsfond. De regionale forskningsfondene skal styrke forskningsevnen i regionene og bidra til innovasjon gjennom forskning. Fylkeskommunene har ambisjon om å spille en sterkere rolle i samfunnsutvikling og i arbeidet med forskning som virkemiddel for innovasjon og verdiskapning.

Årskonferansen for de regionale forskningsfondene reiser spørsmål om hvordan vi kan forene kreftene nasjonalt og regionalt og hvilken rolle regionale forskningsfond skal ha fremover.

For fyldig omtale og program, se arrangementssiden på de regionale forskningsfondenes nettside