05.
mai
2021
background

UTSATT - Årskonferanse for Regionale forskningsfond

Når:

5. mai 2021 00.00

Hvor:

Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen

Arrangementstype:

Konferanse

Passer for:

Alle som arbeider i kontakt med, eller er interessert i, det regionale virkemiddelapparatet for forskning og innovasjon

Pris:

Gratis

Om arrangementet

Arrangementet er utsatt til mai 2021 på grunn av covid-19. 

Regionreformen er iverksatt med 11 regionale forskningsfond. De regionale forskningsfondene skal styrke forskningsevnen i regionene og bidra til innovasjon gjennom forskning. Fylkeskommunene har ambisjon om å spille en sterkere rolle i samfunnsutvikling og i arbeidet med forskning som virkemiddel for innovasjon og verdiskapning.

Årskonferansen for de regionale forskningsfondene reiser spørsmål om hvordan vi kan forene kreftene nasjonalt og regionalt og hvilken rolle regionale forskningsfond skal ha fremover.

For fyldig omtale og program, se arrangementssiden på de regionale forskningsfondenes nettside