background
17. apr

Årets utlysninger: Webinar om Forskerprosjekt

Når:

17. april 2020 12.00 - 13.00

Passer for:

Forskere, prosjektledere, rådgivere

Om arrangementet

Årets utlysninger rettet mot forskningsorganisasjoner er fordelt på to frister i 2020:

Utlysningene finner du her. Dette webinaret tar spesielt for seg utlysningen av Forskerprosjekt.

Du får blant annet svar på:

  • Bør du søke i mai eller september?
  • Hva skiller forskerprosjekt og kompetanse- og samarbeidsprosjekt?
  • Hvilke endringer er gjort i utlysningen av Forskerprosjekt som følge av korona-pandemien?
  • Hvor mange søknader kan du være prosjektleder i?
  • Innenfor hvilke tema er det mulig å søke Forskerprosjekt?
  • Hva er forskjellen på de tre utlysningene av Forskerprosjekt?
  • Hvordan velge tema i utlysningen og hva er en relevansbeskrivelse?
  • Hvordan behandles søknadene?

I tillegg kan du få svar på egne spørsmål om utlysningen og søknaden. For å få godt utbytte av webinaret anbefaler vi at du på forhånd har gjort deg kjent med utlysningen og vedleggene til søknaden.

Deler av innholdet overlapper med innholdet i de fire webinarene vi avholdt i mars, men denne gang handler det primært om Forskerprosjekt.

Opptak av webinaret vil være tilgjengelig på www.forskningsradet.no frem til søknadsfristen

Kontakt

Nina Hedlund