background
03. des

Søkerwebinar: Arealer under press

Når:

3. desember 2020 13.00 - 15.00

Arrangementstype:

Digitalt arrangement

Passer for:

Forskningsinstitusjoner og deres samarbeidspartnere (næringsliv, offentlig sektor, interesseorganisasjoner m.m.)

Arrangementet strømmes
Meld deg på

Om arrangementet

Forskningsrådet lyser ut 110 millioner til forskning på Arealer under press. Søknadsfristene er 17. februar. 

Se hele utlysningen: Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Kort oppsummert:

  • Søknadene må rette seg mot en eller flere av de prioriterte forskningsutfordringene knyttet til "Arealer under press": 
    • konsekvenser av arealbruk
    • interesseavveiinger, konflikter og beslutningsprosesser i samfunnet og i befolkningen
    • innovative løsninger som ivaretar klima og naturmangfold for bærekraftig samfunnsutvikling, infrastruktur og næringsliv
  • Utlysningen åpner for et bredt utvalg av prosjekter
  • Utlysningen er aktuell for både samfunnsvitenskapelige, tekniske- og naturvitenskapelige fagmiljøer som jobber med tematikk innenfor blant annet miljø, klima, mat og bioressurser, skog og landskap, fornybar energi, lavutslipp, transport, polarforskning, teknologi, økonomi, atferd, forbruk, bioøkonomi med mer.

I webinaret vil vi gå gjennom de tematiske prioriteringene i utlysningen og svare på innsendte spørsmål.

Webinaret holdes på norsk.

Vi anbefaler også å få med seg Forskningsrådets webinar om søknadstypens kriterier, som skjer utenom dette tematiske webinaret:

Det er mulig å se dem i opptak hvis tidspunktene ikke passer.

Kontaktpersoner