background
27. mai

Webinar om endringer i søknadstypen Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Når:

27. mai 2019 12.00 - 13.00

Meld deg på

Om arrangementet

Dette webinaret er spesielt rettet mot våre søkere fra næringsliv, og deres partnere. Vi har gjort endringer i søknadstypen "Innovasjonsprosjekt" og har justerte vurderingskriterier. For å gjøre omstillingen enklere for våre søkere inviterer vi til webinar. Vi vil gi noe generell informasjon om søknadstypen, samt informere om hva som er endret i forhold til tidligere. Se den foreløpige utlysningen her.

Dere vil få en orientering om

  • årets utlysning av innovasjonsprosjekt i næringslivet
  • hva de nye vurderingskriteriene betyr for søkerne
  • hvordan vi vil legge opp søknadsbehandlingen

Det blir anledning til å stille spørsmål.

Vi lager opptak av webinaret som du kan se når du måtte ønske, dersom du ikke har anledning til å delta.