Arendalsuka: Ti år siden det første klimaforliket – trenger vi et nytt?

Når:

14. august 2019 14.30 - 16.15

Hvor:

Langbryggen 9, Arendal

Arrangementstype:

Debattmøte

Om arrangementet

Klimaforliket bidro til økt satsing på energiforskning, og dette har gitt dokumenterte resultater. Men; utslippene øker, samtidig som det skapes få nye grønne arbeidsplasser i Norge.

Norsk næringsliv har en beskjeden rolle i den internasjonale veksten på fornybar energi. Vi får vite mer om hvorfor og diskuterer hva vi må gjøre fremover for å få fart på omstillingen.

På arrangementet vil vi se på bakgrunnen for klimaforliket i 2008 og 2012, og hva energiforskningen har bidatt til. Det vil være korte innlegg som belyser hva vi har oppnådd, og hvorfor vi ikke har fått til mer.

  • Rune Volla, Norges forskningsråd
  • Ivar Slengesol, Eksportkreditt
  • Håkon Normann, Universitetet i Oslo

I denne paneldebatten vil forskere, næringslivsledere og stortingspolitikere diskutere om Norge tenger et nytt klimaforlik for å oppnå våre klimamål.

  • Kristin Halvorsen, CICERO Senter for klimaforskning
  • Nina Sandberg, Arbeiderpartiet
  • Lars Brandsås, Unge Venstre
  • Julie Wedege, Statkraft
  • Line H. Holten, Tekna

Les mer på nettsidene til Arendalsuka