background
14. aug

Arendalsuka: Ti år siden det første klimaforliket – trenger vi et nytt?

Når:

14. august 2019 15.00 - 16.40

Hvor:

Langbryggen 9, Arendal

Arrangementstype:

Debattmøte

Om arrangementet

Hva skal til for at energilandet Norge skal spille en større rolle i den globale energirevolusjonen?

Det første klimaforliket i 2008 styrket norsk energiforskning og vi kan nå dokumentere at dette har vært en vellykket og lønnsom satsing. Allikevel fortsetter klimautslippene å øke, og det skapes få grønne arbeidsplasser i Norge.

 • Hva kan vi lære av det første klimaforliket?
 • Hvordan skal vi få mer ut av målrettet satsing på forskningsbasert innovasjon?
 • Hva er de største hindrene for at norsk næringsliv skal lykkes nasjonalt og internasjonalt på energi- og klimaområdet?
 • Trenger vi et nytt klimaforlik som bidrar til langsiktig kraft og retning fram mot 2030?

Du får høre to sentrale aktører i prosessen rundt klimaforliket 2008; daværende finansminister Kristin Halvorsen og medlem av energi- og miljøkomiteen for KrF, Line Henriette Holten, i samtale med møteleder Mah-Rukh Ali. Forskningsrådet, Eksportkreditt og UiO holder korte innlegg om effektene av satsingen på FoU og grønn omstilling. Arrangementet avsluttes med en debatt med deltakelse fra Statkraft og ledende forskningsmiljøer, samt politikere fra Ap, Høyre og Venstre.

Velkommen til Arendal Fossekompani sin deilige takterrasse sentralt i Pollen for 90 minutter om norsk energi- og innovasjonspolitikk!

Medvirkende:

 • Kristin Halvorsen, CICERO Senter for klimaforskning
 • Nina Sandberg, Arbeiderpartiet
 • Lars Brandsås, Unge Venstre
 • Julie Wedege, Statkraft
 • Line Henriette Holten, Tekna
 • Ivar Slengesol, Eksportkreditt
 • Håkon Normann, Universitetet i Oslo
 • Fridtjof Unander, Norges forskningsråd
 • Rune Volla, Norges forskningsråd

Debattleder: Mah-Rukh Ali