background
20. mai

Rapportlansering: Behov for en mer ambisiøs forsknings- og innovasjonspolitikk

Når:

20. mai 2019 08.30 - 10.30

Hvor:

Forskningsrådets lokaler i Drammensveien 288, Oslo

Arrangementstype:

Seminar

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

Fredag 17. mai 2019 kl. 14.00

Meld deg på

Om arrangementet

Forskningsrådet inviterer til frokostseminar for å presentere og diskutere rapporten "Behov for en mer ambisiøs forsknings- og innovasjonspolitikk"

Rapporten:
Raising the Ambition Level in Norwegian Innovation Policy (pdf)

Rapporten er utarbeidet av Technopolis og Samfunnsøknomisk Analyse på oppdrag fra Forskningsrådet og ser på hvordan det kan legges til rette for en mer strategisk og koordinert bruk av eksisterende og nye næringsrettede virkemidler for forskning og innovasjon.

Spesifikt søker rapporten å svare på hvordan den samlede virkemiddelporteføljen mer effektivt kan bidra til å løse det OECD i sin landgjennomgang av Norge peker på som "the triple transition imperative":

  • a shift towards a more diversified and robust economy
  • moving towards a more competitive, effective and efficient innovation system
  • achieving these structural transformations while supporting research and innovation that can confront an array of societal challenges

På seminaret presenterer Erik Arnold fra Technopolis hovedfunnene i rapporten og vi inviterer til debatt. I panelet: Taran Thune, Bjørn Haugstad, Anne Kjersti Fahlvik og Ivar Horneland Kristensen

Debattleder er John-Arne Røttingen, Administrerende direktør, Forskningsrådet. Det blir anledning til å stille spørsmål fra salen.

Vi serverer kaffe og rundstykker fra 8.00.

Ny rapport: Samfunnet står overfor utfordringer av nasjonale dimen­sjoner. Derfor bør forskningen invitere til en bred samfunnsdugnad (Khrono)

Deltakere

Erik Arnold

Technopolis

Anne Kjersti Fahlvik

OmrådedirektørNæringsliv og teknologi, Forskningsrådet

Bjørn Haugstad

EkspedisjonssjefAvdelingen for klima, industri og teknologi, Olje- og energidepartementet

Ivar Horneland Kristensen

Administrerende direktørVirke

Taran Thune

Professor Universitetet i Oslo

Leder for Centre for the study of innovation policy for industrial transformation (INTRANSIT)

John-Arne Røttingen

John-Arne Røttingen

Administrerende direktørForskningsrådet