background
24. okt

Oppstartsmøte for prosjekter finansiert av Forskningsrådets utlysning Kulturminner, kulturmiljøer og økosystembasert naturforvaltning

Når:

24. oktober 2019 10.00 - 14.00

Hvor:

Møterom Abel 1, Forskningsrådet, Drammensveien 288

Arrangementstype:

Møte

Passer for:

Forskere og forvaltningen

Om arrangementet

Møtet er en anledning for forskerne og forvaltningen til å møtes og diskutere utfordringer, ambisjoner og bruk av forskningsresultater. Forskerne vil også kunne sjekke ut mulige synergier og samarbeid seg imellom og bygge nettverk.

Fristen for å melde seg på er nå løpt ut, men ta kontakt dersom du er interessert i å delta.

Program

10.00 Registrering og kaffe

10.15 Velkommen
Johannes Holmen, seniorrådgiver i Forskningsrådet, tbc

10.20 Forvaltningens kunnskapsbehov
Seniorrådgiver Linn Bryhn Jacobsen, Miljødirektoratet og seksjonssjef Kari Larsen, Riksantikvaren

10.35 Prosjektpresentasjoner og dialog

11.35 Minglelunsj

12.30 Prosjektpresentasjoner og dialog

13.30 Hva skal til for at forskningen blir tatt i bruk?

Diskusjon innledet av Jonas Enge, spesialrådgiver i Forskningsrådet

13.50 Spørsmål og oppsummering

14.00 Slutt

 

Kontakt:

Mari Susanne Solerød