background
18. sep

MSCA Innovative Training Networks (ITN): Informasjonsmøte om 2020-utlysningen

Når:

18. september 2019 10.00 - 12.30

Hvor:

Norges forskningsråd, møterom Abel 1, Drammensveien 288, 0283 Oslo

Arrangementstype:

Kurs

Passer for:

Forskere og EU-rådgivere

Påmeldingsfrist:

12. september

Meld deg på

Om arrangementet

Mer enn fem milliarder kroner ligger i potten når det for siste gang i Horisont 2020 utlyses midler til Marie Sklodowska-Curie actions populære forskerutdanningsnettverk, ITN.

Om du har tenkt å søke, eller skal sende inn en forbedret søknad, er du velkommen til å delta i eller følge strømmingen av Forskningsrådets møte om den siste utlysningen i dette rammeprogrammet. Det vil bli gitt oppdatert informasjon om ordningene, og råd fra forskere som har lyktes med å vinne frem i den harde konkurransen, nærmere bestemt seniorforsker Paula Varela fra NOFIMA som leder ITN "EDULIA".

Marie Sklodowska-Curie actions ITN er ikke rene forskningsprosjekter, men nettverksordninger der man måles både på vitenskapelig kvalitet, nyskapende måter å utdanne phd-studenter til en fremtidig karriere i og utenfor akademia, og evne til å gjennomføre hoved- og delprosjekter på beste måte innenfor de gitte rammene.

ITN er delt opp i European Training Networks (ETN), European Industrial Doctorates (EID - nærings-phd) og European Joint Doctorates (EJD - fellesgrad). Og som alltid er det ingen begrensninger på fagfelt, og ingen forhåndsdefinerte tema. Søknadsfrist er 14. januar 2020.

Møtet holdes på engelsk.

Per Magnus Kommandantvold

Berit Sundby Avset